Adverbis de mode

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,15 KB

 

Personals forts

 Vosaltres,jo
 Personals febles Em,li
 DemostratiusAixò
 Indefinits Cadascú
 Interrogatius Qui?

 Relatius

 Que
 Adverbis pronominals

 Aquí, allà

Locucions adverbials :  de tot arreu. , d'allo més, més aviat.

Els adverbis es calsifiquen en 4 grups:Mode, lloc, temps, i cuantitat.


-Personatges complexos o rodons:Son personatges dinamics perque canvien i evolucionen.

-Personatges senzills i plans:Actuen i pensen sempre igual s'enomenan personatges estatics.

-Personatges principals:Es el protagonista.

.-Personatges secundaris:Son l resta d personatges son aliats que ayuden al protagonista i li posen opstacles o el volen allunya dels seus objectius.(també s'anomena antagonista).

Adverbis:L'advervi es una paraula invariable o be una locució que te com a funció modificar un verb,un adjectiu o un altre adverbi.

Formes simples: Jo he aguantat pacientment,     què fa el cristíà que és tan bo?,     M'heu menyspreat ben sovint.

Entradas relacionadas: