Els adverbis DE TEMPS I DE LLOC

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,84 KB

 
Explicatiu:Fer entendre amb esperit didàctic, alguna cosa, idea o conecpte a algú. (Orals, Escrits). Recursos: resum i ampliació, negretes, cursives, il·lustracions, exemplificació, subdivisió en apartats numerats, us de present d'indicatiu connectors qeu estableixen relacions lògiques, ús d'oracions de relatiu, repetició lèxica
Argumentatiu:Convencer algú que manté una opinió contrària amb un discurs coherent i justificable.. (Orals, Escrits).Recursos:dConnectors d'orde, de causa i consequencia i d'oposició, signes de puntuació cometes, guionets, verbs en present o condicional de tipus dir creure, pensar, recursos retorics citacions d'autoriats, metafores, antitesis, repeticions
Narratiu:Explicar una historia situada en un temps i en un lloc concrets: que passa, quan i on passa, per què passa.(Orals, Escrits)Recursos: Us de frases predicatives, verbs d'acció connectors que expressen temps i causa, verbs en passat, adverbis i locucions de temps, la presència obligatòria d'un protagonista fix obliga a utilitzar recursos com la sinonímia lèxica i textual.
Descriptiu: les característiques de paisatges, persones (descripció fisica, psicològica autorretrat) En guies turistiques encapçalaments d'entrevistes, catalegs comercials, anuncis, retrats robot,Recursos:Oracions atributives, vervs en aspecte imperfectiu, caracteritzadors del nom, figures retoriques, determinacions de lloc, Quantificadors, predomini d'oracions juxtaposades.
Instructiu:Donar les pautes necessaries per dur a terme satisfactoriament una acció. En instruccions per al maneig d'un aparell, formulari, exercicis gimnastics, lleis,Recursos:Morfologia verbal ús de preifrasis d'obligació, formes impersonals, imperatiu, futur i condicional, predomini de 2a persona, Connectors que marquen l'ordre, Marcadors Textuals que ajuden a ordenar i aclarir instruccions, com els pronoms o la puntuació, Recursos grafics com dibuixos, esquemes, paragrafs.
Predictiu:Parla d'una situació futura, de tot allò que encara no s'ha esdevingut.Recursos Perífrasis de probabilitat, verbs en futur o condicional, adverbis i locucions de probabilitat, oracions subordinades, verbs i noms que indiquen condició.

Entradas relacionadas: