Afirmació o raonament que es diu per divertir fent riure

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,83 KB

 

*Perjudici: opinió preconcebuda, aversió no raonada Tòpic: afirmació molt repetida que pot ser poc veritable Fal·làcia: raonament aparentment cert que conte algun element mal construït Ambigüitat: afirmació que te mes dun significat Facècia: afirmació que es diu per divertir fent riure Hipòtesi: suposició de certes condicions que cal demostrar Dogma: conjunt de creences invariables i considerables com a veritables sempre Tautologia: raonament que es sempre vertader perquè té premisses idèntiques de significat. Malastruga: porta mala sort Embadalit: quan agrada molt alguna cosa Quan recordo la meva infantesa menvolta una dolça mengia. Misogin:nomes critica les dones Ens vam trobar al cinema per casualitat Està passant un tràngol perquè els seus pares van tenir un accident. *Tant: -Quan és determinant, va davant dun nom (tanta, tants, tantes), -Quan  es un adverbi que expressa quantitat i complement un verb. -En expressions  com: de tant en tant, tant de bo, tant me fa,tant se val, tant es. Tan:adverbi que expressa grau i complementa un adjectiu, un altre adverbi o locució adverbial. *Que: conjunció que introdueix una preposició subordinada,segon element  duna locució conjuntiva, pronom relatiu(si no va presidit duna preposició),  quan te valor exclamatiu o introdueix un desig, quan reforça una  interrogativa total. Què?valor interrogatiu i equival a quina cosa, quan va presidit duna  preposició. *Locucions i frases fetes: conjunts de mots que es presenten amb una forma estereotipada i invariable o sutilitzen en sentit figurat. Una locució esta formada per un sintagma, normalment nominal o preposicional, i equival a una paraula, mentre que una frase feta esta formada per un sintagma verbal i equival a una oració. Refranys o dites: son oracions completes i independents que mantenen sempre la mateixa forma. Solen tenir un origen antic i expressen el pensament popular.

Entradas relacionadas: