Africat palatal sonor

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

 
1.1. Es tracta d.Un escriptor acostumat a escriure narracions llargues a base d.Omplir pàGinés i més pàGinés sense haver-se de preocupar d.Expurgar-les, que rep l.Encàrrec d.Un responsable del suplement d.Un diari d.Escriure un conte curt que ha de tenir, ni més ni menys, trenta línies. De fet, el conte mateix de Monzó, que acabarà tenint exactament trenta línies i que, doncs, complirà la condició del conte encarregat, no és més que una descripció, irònicament demostrativa, del fet que un escriptor, no tenint res a dir, és tanmateix capaç d.Escriure un conte mesuradíssim sobre el tema de no tenir res a dir.
1.2. En la mesura que l.Escriptor que surt al conte en principi no s.Assembla gens a l.Autor del conte però de fet se cenyeix formalment a una regla que no deixa de ser, per ironia, la que segueix el narrador, Monzó sembla riure.S amablement de si mateix, perquè és natural d.Identificar, en un cas com aquest, autor i narrador. Tanmateix, també aprofita l.Avinentesa per riure.S, amb una amabilitat semblant, dels autors l.Activitat preferent dels quals és escriure novel·les llargues. En definitiva, doncs, el text potser es pot prendre com una ironia
intel·ligent, lleugerament sarcàstica, sobre l.Ofici d.Escriptor de narracions en general, sotmès, com tothom, a les lleis del mercat.
1.3. A) Grandària es refereix a la magnitud estrictament material (nombre de pàGinés) de l.Obra de l.Escriptor. Grandesa, en canvi, es refereix a una qualitat estètica i, possiblement,moral, d.Aquesta obra. B) El narrador no deixa de ser lògic en considerar poc justificada la sensació de fracàs de l.Escriptor per la senzilla raó que, des del punt de vista de l.Ofici, que és la que encarna, per exemple, el responsable del diari, el pobre escriptor ha actuat com un professional
2. Competent.
1.4. Detesta: abomina, odia, avorreix, execra, no pot suportar,.(se.N) configura: (se.N) disposa, (se n.) ordena, (en) segueix,(n.) apareix,. (ho) aconsegueix: (ho) assoleix, (ho) ateny, (hi) arriba,. (les) expurga: (les) retalla, (en) fa neteja, (les) neteja,(en) rebaixa el nombre,.
3.1. A) subordinada adverbial condicional b) subordinada adverbial infinitiva final c) subordinada adverbial modal d) subordinada adverbial causal e) subordinada adverbial infinitiva temporal f) subordinada adverbial concessiva
3.2. Subjectes: - la veu de vellut que li ha telefonat del suplement dominical del diari i li ha demanat el conte- que
CDs: - «Entre una i trenta línies»- el conte CIs: - li (ha dit) ; li (ha telefonat); li (ha demanat)
3.3. què (relatiu); què (interrogatiu); més, és, Déu, . [Com abans, cada resposta incorrecta, si n.Hi ha, en neutralitzarà una de correcta. Continuem, doncs, fent servir la noció de resposta .Bona..]
3.4. La resposta correcta és la c). De que fa de crv y cd
3.5. Teclejar: .J.: [ Z ], o bé: fricatiu palatal sonor pogués: .Gu.: [? ], o bé: aproximant velar sonor extensió: .X.: [ ks ], o bé: oclusiu velar sord + fricatiu alveolar sord absurd: .B.: [ p ], o bé: oclusiu labial sord incapaç de: .ç.: [ z ], o bé: fricatiu alveolar sonor

Entradas relacionadas: