Cap al tard Joan alcover

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,73 KB

 
POESIA MODERNISTA:REGENERACIONISTES:partidaris duna poesia espontania,defensen lexpressio pura i sincera de lemotivitat de lartista i deixen les qüestions formals en un segon terme.Temes natura amb un to vitalista. ESTETICISTES:poetes q entronquen amb els moviments poetics europeus mes innovadors.Poesia mes culta,elaborada i artificiosa, tant en la forma com en el contingut. Joan MARAGALL:Barcelona 1860-1911 poeta mes important de la tendencia regeneracionista del Modernisme. Teoria poetica es basa en la paraula viva.La paraula es sagrada perque revela la vibració mes intima del poeta.En la seua poesia destquen la recreació de mites i temes popularas de la tradició catalana i levolucio de la natura i del paisatge.Obres: poesies1895,visions i cants1900 enllà1906. Generació DEL 1909:Modernisme existencia fugaç. Influencia q exercí en poesia Teodor llorente i lexit del sainet en teatre,factors de caire economicosocial com la inexistencia duna burguesia i gent q escrivia en castella.(Miguel duran de València,daniel Martínez ferrando.Necesidad de renovar)L´ESCOLA MALLORQUINA:caracteriza per la contenció,equilibri i la recerca duna expressió formal perfecta:-Miguel COSTA I LLOBERA:(1854-1922)publica el llibre poesies 1855 su visió del moni paisatge Mallorca Joan alcover:1854-1926 publica Cap al tard 1909 composicions populars i llegendari. TEATRE MODERNISTA: experimenta una renovació profunda durant l´epoca del Modernisme, dues tendencies:TEATRE REGENERACIONISTA:un teatre d´idees.Conflicyes entre lartista i la societat, entre lindividu i lentorn.Ignasi iglesias(els vells)TEATRE ESTETICISTA:es defensava el gust de lart per lart.Temes no tracten cap problematica social.Adria gual(nocturn i silenci)/////a lo grande(regaladament)a lo loco(a la babalà)a lo mejor(potser)a lo sumo(com a molt)de lo contrario(si no)en lo referente a(respecte a) en lo sucesivo(d´ara en endavant)da lo mismo(tant fa)es lo mismo(es el mateix) es lo de menos(aixo no es res)lo demas(la resta)lo mas minimo(ni poc ni gaire)lo antes(com mes prompte millor)¡lo que son las cosas!(veges!)lo suficiente(prou) pro lo demas(aixo a banda) por lo general(en general) por lo menos(almenys)por lo pronto(de moment)por lo tanto(per tant) por lo visto( pel que sembla) QUANTIFICADOR:que,tan..Com,com,més..CONSTRUCCIONS INTENSIVES ESPECIFIQUES/////////////////////////DARRERE VOCAL TONICA OCLUSIVA SORDA.....DARRERE VOCAL ATONA O CONSONANT MATEIXA Q EN DERIVADES BILABIALS:sord p sonor b DENTALS sord t sonor d VELARS sord k sonor g.

Entradas relacionadas: