Alternador

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 
avantage del alternador:major gama de velocitat de gir,subministran el corrent directament als diodes,un conjunt rotor molt compacte,estructura del alternador:estator:el debanar induit esta format per un conjunt de espires kformen una o 3series de bobines,rotor:format per un eix de acersobre el kual es monten de forma solidaria els elements seguents:colector de fluix,anels fregantass,bobina inductora,la politja,tapa suport costat accionament:allotja els rodaments,tapa suport anels fregant:es monten el portaescombreta condueixen un corrent de exitacio relativamen petit fins al debanat inductor,un pont rectificador,un regulador electronic,funcionamen de alternador:el debanat dl circuit es alimentat xun corrent kpasa a traves de les escombretes i els anells fregants posant en rotacio el rotor indueix en els debanats del estator un corrent altern krekerix ser rectificat pels diodes de potencia,comprovacions sobre el vehicle:comprovacio del corrent de exitacio les escombretes gastades limiten el corrent de exitacio,es realiza amb el tester pinxant en el cable de exitacio,comprovacio de la tensio de arristat:les lectures suuperior a 0,5v indiken els dioes estan en mal estat,comprovacio del rotor:se observara si les monyetes del eix i els colector de flux es trobem en bon estat, comprovarem el aillament a massa,comprovarem la resistencia entre anells fregants,comprovacion del estator:comprovarem el bon estat e general dl conjunt format pel cos del estator i les bobines induides,comorvarem el aillament a masa,comprovarem la resistencia entre fases,manteniment alternador:netejar las superficies externes dl alternador,verificar k el ventikadro no te cap alep trencat,comprovar el estat deles escombretes i els anel fregants,comprovar el bn estat deles conexions,comprovar el correcte funcionament del alternador,tipus alternador:alternador de pols intercalatsamb anel fregant,pols individual amb anel fregant,alternador amb rotor.guia,

Entradas relacionadas: