Alumnat NESE objectius continguts criteris

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,88 KB

 

6.En quins criteris pedagògics es basa el treball per projectes? Treballar per portar a terme objectiu, es d´ús real marcat prèviament. Planificar, desenvolupar,avaluar. Coneixements previs dels alumnes, establrr objectius i planificar, cerca de informació relacionada amb objectius, manipulació d’aspectes lingüístics, avaluació procés.

7.Seqüència Didàctica una sèrie ordenada d'activitats relacionades entre si. Aquesta sèrie d'activitats, que pretén ensenyar un conjunt determinat de continguts, pot constituir una tasca, una lliçó completa o una part d'aquesta. Les activitats no sempre apareixen en una lliçó vinculades amb altres, en aquests casos es consideren com a activitats aïllades, és a dir, que no formen part d'una seqüència didàctica.

CARACTERÍSTIQUESUn projecte de treball per a produir un text.La situació en què es desenvolupa l’activitat ha de tindre sentit, contemplant text i context.Els objectius d'aprenentatge, explícits, han de ser coneguts pels alumnes, sent després criteris d'avaluació del que s'ha aprés. S'han de seleccionar continguts concrets (Focus).

DESENVOLUPAMENT 1.- Preparació:explicitació de coneixements que s’han d’adquirir,elaboració dels elements necesaris per a produir el text: contingut, situació, tipus de text, format, etc...Activitats de recerca d'informació, d'organització de la tasca o estudi de models. 2.- Producció del text:S'escriu individualment, col.Lectiva, etc....Utilització dels materials que els ajuden, demanda d'altra informació, etc...3.- Avaluació:Es basa en els objectius plantetjats. Avaluació formativa. Las fases poden interrelacionar-se. Analitzar això en la vostra experiència.El llenguatge oral i escrit s'interrelacionen també.-La seqüència didàctica ha de tenir: un objecte concret i determinat al voltant del qual versa tot el projecte y uns objectius limitats explícits i coneguts pels alumnes.

-Un pla d’activitats variat-Activitats per tal que els alumnes prenguin consciència dels seus avanços-És molt important que tot el projecte tingui una situació comunicativa coherent-Realitzar una avaluació inicial per tal de partir del nivell inicial del alumnat i aprofundir en aquells temes en els que tenen menor domini-Treballar per projectes no suposa deixar de banda les activitats meta verbals (ortografia, gramàtica...)-Aquestes activitats s’han d’utilitzar sempre que suposen un suport al projecte.

Entradas relacionadas: