Àmbits d'ús de la llengua

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,32 KB

 
t4-AMBIT PRIVAT:fenomets importants -practicament tots els pares catalanoparlansts contiuen transmeten la llengua al seu fill, lleialtat lingüística-la majoria de parelles lingüísticament mixtes transmeten també el catala als seus fills- la població castellanoparlant al¡Aprenetgae del catala. En cavi dos facotrs negatius:- catalanoparlants habituals, l'actitud d'utilitzar la llengua castellana quan l'interlocutor parla aquesta llengua.-per part de la població de llengua castellana sovint el conx. Adquirit de la llengua propia del país no es tradueix en una opció personal d'identificació lingüística ni en molts casos comporta fer-la serir com a llengua habitual.AMBIT PUBLIC OFICIAL:les instituciones estatls no usen la llengua catalana o be en fan us purament testimonial, convé que els ciutadans tenen el dret en adreçar-se en catala a aquestes institucions en canvi la generalitat de Catalunya  tant el govern com el parlamnet i l¡Administració local utilitzen el catala de manera practicament exclusiva.Els organisme autonoms continuen discriminant negativament el catala en canvi els organismes creats per la generalitat fan servir habitualment la llengua catlana.SISTEMA EDUCTIU: la generalitat de Catalunya ha organitzat a partir dels anys 80 un sistema educatiu que garateix la prioritat del catala com a llengua propia de l'ensenyament el conx de 2 llengües oficials al final de l'escoralitzacio obligatori, la cohesió social el manteniment de la identitat lingüística delscatalans la llengua castella i anglesa s'introdueix en un segon moment.AMBIT PUBLICNO OFICIAL:administració autonomica i local i el sistema educatiu son l'ambit on la política lingüística de la generalitat ha obtingut els sue fruits mes remarcables.Els mitjans privats : sn nombreses les iniciatives que han de contribuir a equilibrar la situació.

Entradas relacionadas: