Àmbits d'ús de la llengua estàndard

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

 
farisaicament: de manera hipòcrita,falsa esgrimir: utilitzar meticulosament: de manera extremament curosa en petits detalls gatzara: cridòria,brogit, amb què una colla de gent manifesta la seva alegria minso: escàs recança: Greu que saps de fer o d'haver fet quelcom, de deixar-ho o d'haver-ho deixat de fer. esbatanat-ada: molt obert, obert de bat a bat ablanir: estovar, fer tornar tou o bla aviar: deixar anar, posar en camí o en moviment insidiós: fet astutament per fer mal apotecari: farmacèutic amortallar: vestir i preparar una persona per enterrrar-la. L'ESTANDARD: és una varietat de la llengua comuna a un conjunt de dialectes; funciona com a model per a tota la comunitat i és un referent per a tots els parlants que facilita la comprensió entre ells independentment de la zona geogràfica, el grup social o la generació a què pertanyen. És la llengua que utilitzen els mitjans de comunicació. 1Reflecteix la pronuncia de la llengua escrita 2Saconsegueix la maxima transparencia en els significats del missatge. 3Tria el lexic a l'abast de la globalitat dels parlants. 4Estructura les oracions evitant construccions excessivament complexes. TRETS ESSENCIALS DE LA VARIETAT ESTANDARD: 1L'entenen sense dificultat tots els parlants d'una llengua 2És la varietat utilitzada en els mitjans de comunicació, en l'administració i en l'ensenyament, tant a nivell oral com escrit 3Permet la bona comunicació entre tots els parlants d'una mateixa comunitat lingüistica. TEXTOS EN ELS QUALS ES FA SERVIR L'ESTÀNDARD 1En els mitjans de comunicació: notícies,cróniques.. 2En l'administració: documents administratius,cartes,peticions,reclamacions,instàncies.. 3En l'ensenyament: examens, apunts, aplicacions,,

Entradas relacionadas: