L'amor cortes dels trobadors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,1 KB

 

Trobadors i juglars. La noblesa considerava la creació poética una habilitat que completava la seua formació. De fet molts dels reis del Casal de Barcelona, com Alfons (1162-1196) anomenat el trobador, componien poemes i mantenien trobadors a les seues corts. Per tant, l´ estatus de trobador era molt valorat a les corts. El trobador componia la música i els versos amb unes regles molt exigents. Els juglars ademés de recitar els poemes dels trobadors eren acròbates, actors i músics. Però els juglars no estaven en el mateix escalafó que el de trobador. Trobadors i poetes de la Corona d´ Aragó. En la lírica trobadoresca s´ empra l´ occità com a llengua de les composicions. Les aspiracions hegemòniques que els reis de la Corona d´ Aragó tenien en terres d` Occitània va ser una de les raons que expliquen el entusiasme que van tindre els poetes de la lírica trobadoresca. Aquesta, per aconseguir ser els senyors de les terres van adoptar com a pròpia la cultura trobadoresca dels vasalls i el catalisme. // Jordi de Sant Jordi va ser un cavaller valencià, nascut al segle xiv, guadí del favor i la confiança d´ Alfons el Magnànim. Participà activament en la vida de la cort i en algunes campanyes militars per la Mediterrània en què s´ embarcava el rei. Va exercir càrrecs importants d´ ajuda de cambra del monarca, i aquest el recompensà amb generoses rendes i amb alcaldies. Jordi de Sant Jordi se ´ns revela com un personatge especialment ben relacionat amb els escriptors que freqüenten la cort del Magnànim con Ausias March, el Marques de Santillana.. etc Obra: Els seus poemes són obra de joventut, i a pesar de tenir una connexió trobadoresca evident, sempre garbellant en la temàtica amorosa, s´hi intueixen nous camins per a la lírica. Com el poema del Presoner escrit en captivitat, amb una gran sicenritat i així amb tots els casos, la llengua de Jordi de Sant Jordi és un valencià amb l´ ús superficial de l´ occità en algunes desinències, morfemes o paraules tòpiques trobadoresques. El poeta va morir en 1424. //// Som al davant d`un cant d` Àusias March /El text objecte de comentari  ens descriu mitjançant aquest cant un sentiment de dolor provocat pel menys preu de la seua amada. El poeta davant d´ una situació de confusió ha d´ allunyar-se, doncs és l´ única manera de tornar a ser el mateix. Podrien concloure que aquest comentari representa a un dels cants d´ Amor d´ Àusias  March en el qual fa una clara comparació dels seus sentiments com els del bou. A més a més, el poeta davant d´ una situació de confusió afirma que la millor opció per a tornar a ser ell mateix, seria la d´ allunyarse i per a al.ludir açó utilitza la primera persona ( em convé llunyar de vos) que ens mostra un infimisme i una introspecció ignorada pels trovadors donant- nos una nova visió, en quant a la literatura.Som al davant d´un cant d´ Àusias March

El text objecte de comentari és un cant d´amor que va realitzar Ausiàs March on expressa sovint la lluita del poeta entre l´ amor espiritual i el carnal, encara que en aquesta composició aquestes característiques no es troben presents. El poeta ens descriu mitjançant aquest cant a un home que pateix una inestabilitat sentimental deguda al menyspreu de l´ anada. March continua amb l´ estructura típica del seus poemes: Al primer quartet, Ausiàs expressa una camparació acompanyada d´ uns fets reals en la vida quotidiana. En quant al segon quartet distinguim  entre els primers dos versos dels versos tercer i quart. En els primers, descriu una situació en la qual es identificat amb un nàufrag sense sort perquè la seua amada lignora. Respecte al tercer i quart vers afirma que complirà amb alló que s´ ha propost. El poema está compost per 8 versos de rima asonant i d´ art major. Podríem concloure dient que aquest poema representa a un dels cants excepcionals que trobem dins dels cants d´ amor de la seua producció, ja siga per la seua temàtica o pel contingut on l´ amor espiritual i el carnal d´ alguna manera es trobem amagats per l´ ús de les comparacions presents en el poema.

Entradas relacionadas: