Amor cortès sirventès

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 
Ramón llur:nasqué a Mallorca lány 1232 aproximadament .fill d´una família noble.Cap als 25 anys es va casar i va tenir 2 fills.Dorant aquest temps  va conrear la poesia  amorosa de tradiciotrobadoresca .Ramón llur es el primer    gran escritor de la literatura cat. ,ja que va ser el primer en superar la diglòsia llati /cat.,usa la llengua per a             tractar temes reservats fins  aleshores .S´han recomptat fins a  250llibres.L amor cortes : amor ideal es el terme        amb que es desitja la ideologuia amorosacaracteristica dela poesia trovadoresca.El trobador trasllada al terreny   Amorós les relacions de vasallatge que regulaven el feudalisme:l amant esdevenia un  om(home vassall)de la dama que estima  midons(menús, dominus)la  avia de  ser  noble i esta casada                                                                               

Entradas relacionadas: