Anàlisi

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,06 KB

 

L'anàlisi molar: L'anàlisi d'una conducta des de una perspectiva molar, suposa avaluar-la de forma global o general. L'anàlisi molar no especifica que es el que està fen bé o malament. Aquí les conductes es poden classificar segons les seves conseqüències o el seu contingut. – Segons les conseqüències poden ser: – Adequades: Si les conseqüències finals de la conducta realitzada per una persona son positives per ella i per la resta de persones. – Inadequades. Si les conseqüències finals portades a terme per una persona son negatives per ella o per la resta de persones. – Segons el contingut de les conductes poden ser: – Conductes Assertives: Són aquelles conductes que permeten a una persona expressar-se adequadament d'acord amb els seus interessos i objectius respectant els drets dels altres. Aquesta conducta mostra a l'individu tal i com es i no com li agradaria ser. Implica ser capaç de mantenir les pròpies idees, de fer i rebre critiques i d'expressar desacords, controlant en tot moment el seu nivel d’ansietat. Conductes Passives / Inhibides: Són aquelles que es canvien o varien per adaptar-se als interessos i objectius de la resta de persones, per exemple els al·locentics ( que volen passar desapercebuts i l'interes el fan recaure de forma inconscient sobre l'altre persona i no sobre ells mateixos ). Es tracta de acontentar a les altres persones per no tenir discussions i evitar perdre l'estatus, l'afecte o la pertinença a un grup. Suposa la renuncia dels propis drets i interessos, per no ser capaços d'expressar i defensar adequadament els seus sentiments, pensaments i opinions. - Característiques d'aquesta conducta: – Situen els drets dels altres per sobre dels propis. – Deixen que els desitjos dels altres siguin els primers. – Acostumen a exposar les seves idees però de manera dubitativa. – Apareixen en persones amb baixa autoestima.Conductes Agressives: Són conductes que es mostren contràries a tot el que l'envolta. Es defensen els drets i desitjos personals per sobre de tot, violant els drets i interessos de la resta. Situen a la gent en un pla inferior. Tenen com objectiu mantenir la supremacia en tot moment però tenen por de se humiliats. Es mostren a la defensiva. Les conductes agressives poden ser verbals ( amenaces o insults ) o no verbals • Anàlisi Intermedi: Aquest agafa el millor del les conductes de l'anàlisi molar i molecular. Anàlisi Molecular: Aquest anàlisis suposa dividir la conducta en components específics que seran mesurats objectivament i de manera fiable per donar-li validesa a la conducta.. Segons l' anàlisi molecular es poden distingir 4 tipus de components de conductes: - Psicofisiologics,motrius,cognitius i psicosocials. – De la capacitat a l'autonomia Perquè una persona pugui arribar a ser autònoma,es necessita des del seu naixement la potencialització i facilitació del desenvolupament de les capacitats mitjançant la l'adquisició d'hàbits i rutines. Alguns d'ells arribaran a convertir-se en competències o habilitats que augmentara el desig de convertir-se en una persona amb independència.

 

 

Entradas relacionadas: