Analisis de femta

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

 

1Fase preanalítica:Solicitud,obtenció mostra,registre ,transport, conservació, preparació,pretractament. Fase analítica Son les estudis de la mostra. Técnica i validació. Fasepost-analítica :la validación i el informe comparar resultats i comprovar. 

2El analito es la mostra que s'estudia en el laboratori d'analisis clínic i es fan estudis qualificatius per detectar la qualitat de la mostra, si es válida o no, i quantitatius per mesurar la quantitat del producte. 
3Els anàlisis clínics són l'anàlisi de certes substàncies del cos humà, amb l'objectiu de diagnosticar i tractar un pacient i L'anàlisi patológic estudia amb tènciques morfològiques les anomalies dels diferents òrgans i teixits,s'observa i es fan estudis diagnóstics.
4 Els PNT,son les prodeciments normalitzats de treball, descriuen de forma específica les activitats que es duen a terme i que tot el personal en aquestes tasques sàpiga el que ha de fer, quan i com. Te continuos com el codi,el objectiu,responsabilitat, defenicio,preocediments..

Entradas relacionadas: