Analisis de un poema del llibre el poema de la rosa als llavis

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,1 KB

 

TEMA 5:

- La poesia: gènere més conreat durant el noucentisme perquè permetia un treball formal i lingüiístic més acurat. Hi destaquen:
· Carles Riba: va compaginar la tasca de poeta amb la de crític, traductor i narrador. Quatre etapes:
a) La recerca de la identitat i el procés creador (1913-1925).
b) La <<lírica de cambra>> (1926-1952).
c) Poesía metafísica i civil (1953-1959)
· Josep Carner: poeta de una obra extensa i variada, diplomàtic, traductor i conreador de diversos gèneres en prosa, fou el representant més important de la nostra literatura en l'exili i el poeta més celebrat del noucentisme. És autor d'Aques i ventalls, El cor quiet i Nabí i Els fruits saborosos (obra en què reflexiona sobre els diferents estadis de la vida: la infantesa, maduresa i vellesa.

- L'avantguardisme: la situació política a l'Europa del començament del segle xx, amb esdeveniments com la Revolució Russa o la Primera Guerra Mundial, va conduir a una gran crisi de valors. Des dun punt de vista artístic, apareixen els moviments d'avanguarda. Els més destacats foren el cubisme, futurisme, dadaísme i surrealisme.

Pel que fa a les avanguardes en la nostra literatura, hi han tres períodes:


 · El període 1916-1924: marcat pel futurisme. S'hi publiquen els llibre de Salvat-Papasseit, J.V. Foix i J.M. Junoy.

· El període 1926-1930: influència del surrealisme francés. L'any 1928 es va publicar el famós Manifest groc.
· El període de represa en la postguerra, en el què el grup Dau al Set publicà una revista.
Joan Salvat-Papasseit: fou un poeta de formació autodidacta. El 1919 publicà Poemes en ondes hertzianes, i el 1921, L'irradiador del port i les gavines. El seu llibre més famós és El poema de la rosa als llavis.
- La generació del 1930: inclou un grup d'escriptors valencians que durant la dictadura de Primo de Rivera es reuniren al voltant de la revista Taula de Lletres Valencianes. Hi destacaren poetes com Carles Salvador, Enric Navarro Borràs, Maximilià Thous, Francesc Almela i Vives, Enric Soler i Godes i Lluís Guarner.
Carles Salvador: fou mestre, gramàtic i poeta. Com a mestre, va ser un innovador i va defensar l'ensenyament en valencià. Com a gramàtic, va publicar Ortografia valenciana (1934) i Gramàtica valenciana (1951). Fou membre del Centre de Cultura Valenciana i de Lo Rat Penat. La seua obra poètica té dues etapes. La primera, de to avanguardista amb obres com Vermell en to major o El bes als llavis. La segona etapa, durant la postguerra, és més intimista i configura una meditació sobre l'home i l'amor.

Entradas relacionadas: