Com analitzar una oració composta

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 

Canvi i Caiguda de preposicions:
A/DE
verbs normalment en infinitiu
QUE - no pot porta cap preposició a davant
AMB /EN- quan ens referim a un nom
1)Qualsevol preposició +SN
2)A /DE + infinitiu
3)cap prep + QUE + frase

Combinació de pronoms:
CD + CI:
EL, LA. ELS, LES (CD) + LI (CI) LHI, LA HI, ELS HI, LES HI
EN (CD) + LI (CI) : LIN
HO (CD) + LI (CI): LI HO
EL, LA, ELS, LES, EN HO(CD) + ELS (CI): ELS EL, ELS LA, ELS ELS, ELS LES, ELS EN, ELS HO
AVEGADES: També pot ser ELS LI : ELS HI (SONA MILLOR)

TIPUS DORACIO COMPOSTA:
Oracions compostes per juxtaposició
(enllaçades per un signe de puntuació)
Oracions compostes amb connectors oracionals (però, el qual, quan, perquè)
Oracions compostes per coordinació: es a dir oracions que dins de lestructura oracional general estan al mateix nivell sintàctic. Truca al 012 i demana informació sobre els horaris datencio al públic de loficina del defensa del consumidor.
Oracions compostes per subordinació: formades per una oració principal dins de la qual sinsereix com a element complementaris dalgun dels seus constituents, una oració subordinada: he tastat el plat que em vas recomanar. En aquest cas, loració subordinada que em vas recomanar actua com a complement de lelement el plat
Oració subordinada substantiva completiva: van introduïdes per QUE i poden fer la funció de CD, Subjecte, C del nom, c dun adjectiu, CRV (quan hi ha la a) i atribut
Oració subordinada substantiva dinfinitiu: sense connector pot fer de CD, Subjecte, c del mon, c dun adjectiu CRV (preposició a) i atribut

Entradas relacionadas: