Anatomía 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,13 KB

 

La fumigació: mètode que ens permet desinfectar mitjançant fum, gas o vapors adeqüats del habitacle asistencial del vehicle sanitari.

Quan cal fumigar: de manera semana o mensual. Sempre que existeixi la sospita o evidencia de que pot haver una contaminació per vectors biològics (polls,puces..), ja sigui per el ambient en el que a estat en contacte l’ambulància o per atendre el pacient brut.

Com actuar en una contaminació parasitària: treure’ns la roba, ducha amb sabó, aixugar-nos i fer el tractament antiparasitàri i portar la roba a desinfectar o incinerar.

La desinsectació: conjunt de tècniques i mètodes dirigits a prevenir i controlar la presencia de insectes, aracnits i crustàcis.

Com s’aconsegueix: gels alimenticis, gels de contacte, trampes amb feromones.

Amb quins productes s’eliminen els endoparàsits: compostos organofosforats.

I els ectoparàsits: productes de sofre o de clor.

La desratització: conjunt de tècniques que intenten l’extermini de les rates i rossegadors.

Desratització passiva: consisteix en evitar l’entrada i multiplicació de rossegadors amb tancaments hermètics, reixetes..

Desratització activa: utilizar trampes amb esque, ultrasons, depredadors, utilizar productes que provoquin esterilitat, verins.

Entradas relacionadas: