Anatomia1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,34 KB

 
ARTICULACIONS DEL CAP Articulació temporo-mandibular: única articulació mòbil del cap, és una articulació sinovial, té un disc articular de teixit fibrós. Té els moviments de: descens, i ascens. Oclusió, contacte de les dues arcades dentals. També té els moviments de: protrusió, la mandíbula es desplaça cap endavant; retracció, la mandíbula es desplaça cap al darrera; lateralització, la mandíbula es desplaça cap a dreta o esquerra; i circumducció conjunt de tots els moviments anteriors. Músculs de la masticació: Masseter: origen, arc zigomàtic inserció, al cos de la mandíbula, acció, elevació de la mandíbula, masticació. Pterigoïdal intern: origen apòfisis pterigoides; inserció, a la part interna de l’angle de la mandíbula, acció, elevació de la mandíbula. Temporal: origen fosa temporal; inserció, a l’apòfisi coronoide. Aquests tres músculs pugen l’arcada dentària fins a l’oclusió (unió de les dues arcades dentàries), acció, elevació de la mandíbula. Digà stric: té dos ventres. Origen, el ventre anterior a la part inferior de la mandíbula i el ventre posterior a apòfisi mastoïdal del temporal; inserció a l’hioide, acció, elevació del hioides, depressió de la mandíbula. Gènio-hioïdal: origen, part interna de la mandíbula; inserció al hioide, acció, descendeix la mandíbula. Músculs de la mí mica: innervats pel nervi facial, VII parell cranial Occípito- frontal: cobreix tota la volta cranial i té una banda fibrosa. Orbicular de les parpelles: rodeja la part externa de les òrbites. Músculs del nas: obrin i tanquen els orificis de les foses nasals. Mú sculs del coll: Cutani del coll o platisma: és una làmina muscular superficial que recobreix la regió antero lateral del coll; acció, deprimeix el maxil·lar i el llavi inferior. Escalè mitjà: origen, apòfisi transversa de les vertebres cervicals; inserció a la primera costella. La seva funció és la d’elevació de la 1a costella i de tota la caixa toràcica durant el procés de l’inspiració. Esternoclidomastoï dal: origen, apòfisi mastoide; inserció a la clavícula i estern. La seva funció es la lateralització del cap.

LES ARTICULACIONS DEL TRONC: L’articulació entre l’occipital i l’atles, correspon a una diartrosis de tipus condília que permet moviments de flexo-extensión del cap. L’articulació entre l’atles i l’axis, es realitza en dos punts, un entre les apòfisis articulares que corresponen a una diartrosis de tipus artròdia i un altre entre l’arc de l’atles i apòfisi odontoides de l’axis, que es una diartrosi del tipus trocoides; és aquest punt el que permet en gran part els moviments de rotació del cap. Les articulació entre les apòfisis articulars de les vèrtebres, són diartrosis del tipus artròdia, importants en els moviments de giro, flexió i extensió de la columna. L’articulació entre les vèrtebres dorsals i les costelles, tant l’articulació entre el cos vertebral i el cap de la costella (articulació costo-vertebral), com entre l’apòfisi transversa i la tuberositat de la costella (articulació costo-transversa), corresponen a diartrosis de tipus artròdia. Les articulacions dels cossos vertebrals: són articulacions semimòbils (amfiartrosi). Són més grossos en la regió lumbar,
aquestes articulacions són importants en la funció de suport de la columna vertebral
Les articulacions sacro-ilíaques el sacre es troba encaixat entre els coxals, que presenten una sèrie d’irregularitats que permet una millor adaptació articular amb el sacre. Són articulacions sinovials però presenten una mobilitat mínima per les seves irregularitats i els forts lligaments. Les cares articulars estan recobertes de cartílag hialí.La símfisi del pubis, és una articulació cartilaginosa entre les rames superiors dels dos pubis. Els moviments de la columna vertebral són: La flexió i l’extensió antero-posterior. La flexió lateral i la rotació. Les articulacions de les costelles, cada costella s’articula amb les cares superiors i inferior dels cossos de dues vèrtebres contigües, coincidint amb el disc intervertebral.

Entradas relacionadas: