Anecdota d'Ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,8 KB

 
Ausia March es el poeta mes important de la literatura catalana medieval, va ser capaç de crear una lirica diferent. Amb March es produeix un tencament que es fa manifest en: 1- rebutja el concepte trobadoresc de poesia, el concepte de poesia de March està lligat al pensament i va ser anomenat el poeta filosof 2- rebutja la materia poetica dels trobadors, la materia poetica de March es ell mateix i la poesia es l'instrument que utilitza per analitzar i confessar la seva intimitat 3- rebutja el concepte de dona imposat per les cançons de la fin'amors trobadoresca. Té un concepte ben diferent de dona: ell concep la dona com a companya, d'aquesta li interessa principalment el gest, el seny i l'enteminent. 4- rebutja el codi linguistic imposat per la tradicio trobadoresca, es a dir, l'occita poetic fixat pels tractats dels Consistoris. Filosofia de March: l'amor es el tema predominant. Aquesta filosofia parteix de dos principis fonamentals: la dualitat(entén que les persones tenim dues natures: la primera es la que correspon al cos i la segona es la que correspon a l'esperit) la dignificacio de l'amor huma (l'amor es una questio d'ordre moral, es a dir, un cami de perfeccio personal. L'atraccio erotica entre els amant es un estadi que, tot i ser necessari, ha de ser superat per tal que l'amor esdevingui un relacio intel·lectual.

L'amor i la mort: la mort ocupa el segon lloc en les seves preocupacions. Va escriure 6 cants de mort en motiu de la mort de la seva segona esposa. Manté ben viu l'amor pero aquest es un amor mes pur i mes espiritual. La seva gran preocupacio es el mes enlla, es a dir, el desti de l'anima de la dona morta, del qual ell se sent responsable. Aquesta incertesa li causa el dolor mes gran. Retorica de March: Un nombre important de poemes de March presenten una mateixe arquitectura: en la primera part exposa una anecdota o un exemple, en la segona part, adapta l'anecdota o l'exemple a la seva problematica i en l'ultima part fa una sintesi final. Joan Roís de Corella es un poeta valencia al qual se'l considre el primer poeta del Renaixement en llengua catalana. A diferencia de March es caracteritza per la melodia dels seus versos i pel color i la fastuositat de les seves imatges. El seu objectiu es un altre: aconseguir la bellesa del poema a traves la del ritme i la musica.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
holaa