Angel guimera etapes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 
toll:clot ple d'aigua en un carrer. colpit: causar forta impressió. talús: part inclinada que hi ha devant d'un mur, on acaba un terreny. ensulsiat: esfiondrar-se terres,roques..cassigall: parrac. enquimerar: fer agafar por. curull: molt ple. Encetat: fer mal a la pell. brofec: adust, aspre. balb: quan un no pot bellguar be la llengua i parla am dificultat. frisança: neguti de frisa. clemastecs: ganxos que hi ha ala xamaneia per penjar olles, perols. sebollir: enterrar un mort. desguas: lloc per on cau l'aigua bruta o de la pluja. decés: mort d'una persona. fortor: pudor forta. cossi: recipient gros i alt mes amble de dalt que de baix. llim: fang. calafatat: tapar am una capa de brea (els vaixells)per impedir el pas de l'aigua. vaitot: arriscar un jugador en una jugada tot el diner que te davant seu. brea: liquid espes i negre, utilitzat per fer imparmeable les fustes de les embarcacions. dissorat: desgraciat. templa: cada una del costat del cap, entre el front i l'orella i galta. plaga: home que de tot fa broma i no es pren res seriosament. llostrejar: fer una calor tenue al vespre o a la matinada.

angel guimera va néixer a l'any 1845 a Santa Cruz, Tenerife.2 etapes de la seva vida: - escriu en vers i en prosa- de jove sinteressa mol per la llengua i la cultura del país d'acollida i esdevingué un gran poeta i dramaturg. 3 fets:- fracas Amorós en l'adolsencia(es reflexa en les seves obres) - que fos fill de pare catala i mare canaria, - néixer avans que els pares escasesin. blanca: una noia sumiadora i optimista, sempre ha vuscut protegida ignorant les dificultats de les gurres, la crueltat etc.. said: noi que sempre lluitas per sobre viure, vol morir matant, posa en joc la seva vida. Es un noi mastis. L'expulsen de València i li maten pare i mare i per venjanse es torna pirata.

Entradas relacionadas: