Angles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,74 KB

 

Vocabulary Unitat 5

Bald-calb
blond-rubio
clean-shaver-afeitat
freckled-amb pigues
long-llarg
overweight-sobrepes
shoulder-length-llargada dels hombros
spotty-grans
straight-llis
scruffy-descuidat
stubbly-barbeta
tall-alt
well-built-fort
wrinkled- arrugues
caring-tenir cura
cheerful-alegre
deceitful-mentirós
dull-aborrit
extroverted-extrovertit
honest-honest
interesting-interesant
moody-malhumor
polite-educat
rude-maleducat
selfish-egoísta
shy-tímid

Grammar Tema 5

Conditionals

N’hi ha tres:

Primer conditional: If + present , will
Exemple: If it doesn’t rain, we’ll go to the bech.
Traducció: Si no plou,aniriem a la platja.

Second Conditional: If + past, would + infinitiu
Exemple: If I won the lottery, I ‘d buy a yacht.
Traducció: Si guanyés la loteria, yo em compraria un yate.

Third Conditional: If+past perfect, would have + past participle (3 column o verb –ed).
Exemple: If I had known your number, I’d have called you.
Tracucció: Si hagués sabut el teu numero, t’hagues trucat.

Grammar Tema 4

Will/won’t

Subjecte+ will+ infinitiu. Quan la frase es negativa en lloc de will, s’utilitza won’t
Ex: I will buy a car tomorrow.
S’utilitza per predicions o opinions i per decisions preses en el moment en el que estan parlant.

Going to:

Subjecte+ Verb to be (am, are, is) + going to+ infinitiu.
Exemple: I’m going to go to California for holidays.
S’utilitza per plans a llarg termini.

Present Continuous:

Subjecte+ verb to be+ verb acabat en –ing
Ex: I’m watching the TV tonight.
S’utilitza per plans molt propers.

Future Continuous

Subjecte+will or won’t(si la frase es negativa)+ be+ verb acabat en –ing
Ex: This time next year I will be studying maths.(Aquest moment, l’any k ve jo estare estudiant)
S’utilitza per accions que estaré realitzant en un futur llunyà, esmentant el moment.

Future Perfect Simple:

Subjecte+ will or won’t + have + past participle.
Ex:You’re late!By the time we get there, the film will have finished. (Tu arribaràs tard, a l’hora que arribis, la peli ja haura acabat).
S’utilitza per accions que en un futur ja estaran completades.
Sempre porten un by quan s’introdueix el periode de temps. Ex: By the time

Noun formation

Amusedàamusement (diversion)

Depressedàdepression (depression)

Embarrassedàembarrassment (vergonya)

Excitedàexcitement (emoció)

Frustratedàfrustration (frustració)

Kindàkindness (amabilitat)

Lonelyàloneliness (solitari)

Moodyàmoodiness (mal humor)

Satisfiedàsatisfaction (satisfet)

Entradas relacionadas: