Antologia poesia catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,9 KB

 

Oda a españa – joan maragall. Va nexer 1860 a BCN en el si d’una familia dedicada a l’industria textil. S’incorporá a la empresa familiar pero desideix estudiar dret, amb la intenció d’entrar al mon untel·lectual.així va conexer el el catalanisme y el regeneracionisme. En acabar l’abogacia opta per la vida intelectual i s’incorpora a la vida social y politica de bcn com a soci de l’ateneu Barcelones. Va morir a bcn el 1911

Forma: 8 estrofes de 6 versos de metre divers: 4 decasilabs ( 3 primers i 5) 2 decasilabs (4 i 6 ) sense rima regular. Tema crisis colonial amb estats units.

Bélgica- Joseph CArner. Va neixer a BCN el 1884 en una familia catalanista y cultivada de clase mitjana baixa. Es mostra com a escriptor molt precoz, des dels 20 anys colavora amb la veu de catalunya. Des de 1905 no va parar de publicar poemas i articles de premsa, y es convertí en un personatge public. Famos per la seva elegancia. va conseguir una diplomatura, el 1921 avandona catalunya que, acaba a paris, s’exilia a mexic. Va morir a bruseles el 1970: forma: consta de 4 estrofes de 12, 12, 14 i 7 versos majoritariament alexandrins pero tambe decasilabs, eskema rima 12A 12 B 12B 12ª 10 A 10 C 12 B 12 C 12B 10D 12E 10D.

Tot l’enyor de demá- Joan salvat-papasseit: va neixer a BCN, al barri maritim, fill d’un fogoner de vaxell k mori cuan ell tenia 7 anys. Als 17 anys desideix formarse acudint a tertulies literaries. El 1916 publica uns manifestos propers a l’anaequisme y edita revistes. El 1917 va ser nomenat director de les galeries laietanes. Mor a bcn per tuberculosi el 1924. Forma: es caracteritza per el vers trencat , sense signes de puntuacó, conviden a trencar la lectura dels versos y remarken el discurs d’alguna idea del poeta. Hi podem trobar versos de 10 i 12 silabes y alguns de trencats k son perfectes decasilabs i alexandrins.

Aigua marina. Joseph Maria d segarra. Va neixer a BCN al cor de la ciutat en el si d’una familia cultivada de la petita aristocracia. Amb propietats a santako, per la seva vida infantil al camp mostra amor cap a la natura. Es va declarar modernista vitalista. Estudia per a diplomatic, pero es va profesionalitzar en la literatura de creació la traducció i el periodisme Forma: estructurat en 4 estrofes de diferent nº de versos amb metrica irregular. Predominen heptasilabs, pero tb trobem tetrasilabs, pentassilabs , octosilabs y algun decasilab, el poema mostra irregularitat ritmica.

A Mallorca durant la guerra civil- bartumeu rosello porcell (palma 1913, el brull 1938) La seba obra ha estat considerada com el tancament de ‘escola menorquina, crea poca obra. Forma: els 8 primers versos son octosilabs el 9 i el 13 alexandrins i la resta decasilabs, no hiha rima.

La ciutat llunyana- marius torres(lleida 1910 sant quirze safaja 1942) la seva obra, una 150 poemes publicats postumament el 1947 mostra una musicalitat suau i segura y un to espiritual i esperanza pero no creient . els temes mes abusndants son la mort i l’amor

Fprma: sonet de versos alexandrins amb eskema ritmic: lo pongo

Corrandes de l’exili- Pere quart. – joan Oliver( pere 4t) va nexer a Sabadell, fill d’una familia burguesa. Va estudiar dret, pero es decanta per el periodismo. Des del 1934 es consagra a la poesia amb el seudonim pere4 . Per les seves vinculacions politikes s’exilia a a frança. Posterior ment a buenos aires, y despres a xile. Sofreix un gran oblid amb el cambi de tendencia poetica dels anys 70. va morir a bcn el 1986. Forma : versos heptasilabs. Alterna les de 5 i 4 versos heptasilabs de rima regular

Entradas relacionadas: