Antònims català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,49 KB

 

Preposició: àtones: a,en,amb,de,per////tòniques:sobre,sota,entre,envers,cap,contra,fins,malgrat,segons,mitjançant////Compostes:pera,fins a...lcoucions prepositives: a cause de, a força de , en comptes de....

Conjunció:Cordinants copulatives.Indiquen Unió : i Disjuntives: Exprersen alternativa : o , o be... Adversentavies: expressen oposició : però,sinó.... Suborninants. Completives. introdueixen oracions fan la funció complemetn de verb : que   casuals: causa o motiu : perquè  Finals : finalitat en l'oració : perquè

antonims: complementaris,inversos,altres.Sinonims:totals,parcials,propiament dits.

Entradas relacionadas: