Aparato sonador

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 970 bytes

 

Fonema: unitat mínima de la llengua. representació ideal de un so.

presenta variant del so deguda a un context fònic rep en nom d'al·lòfon.

Consonants aproximants també es diferencien pel context fònic.

Fonemes constitueixen una llengua mantenen entre ells, com a minim un tret distintiu.pero avegades el ret distintiu esaparèix en un context fònic determinat - es neutralitzen.

1.sonoritat:vibracio o no de les cordes vocals

-sord: no vibren, -sonors: vibren

2. punt articulacio: on es produeix obstruccio de aire i contacte entre diferents òrgans aparell fonador.

-bilabials -labiodentals -dentals -alveolars - palatals -velars

3.mode articulacio: com es produeix obtruccio

-oclusius - nassals - fricatius - africats. -laterals - vibrants

 

Entradas relacionadas: