Aparells gimnastica artística

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,21 KB

 

ROUSSEAU: Va ser un filosof del segle  XVII que es trobava amb el romanticisme. Aquest formava oart de la filosifa de la natura, que es aquell pensament de s’oposa A l’anti.Naturalisme medieval.  Aquest Pensament  que entenem es basa en un principi Dual. Cos i anima. Cos + anima= natura. Aquesta filosofía diu que l’home es bo Per la naturalesa.
Per necesitats de la sociabilitat es va crear la societat, ja que la societat i Hi havia caos i infelicitat i es per aixo que es destrueix l’essencia humana.
Acaba fen un plantejament optismita on diu que es la sortida de la realitat. I aquesta Sortida es l’educació natural. Aixo apareix al llibre de Emile, on explica com Educar a un nen atraves de l’experiencia d’un altre nen. S’hi distingeix 3 Nivells:

De o a 12 anys: sensorial

De 12 als 15: intel·lectual
De 15 als 20: experiencial

Rousseau planteja una educació integral, on parla de la Raó, I on l’educació ha de ser el maxim natural.

Filatropisme: Grup de persones de carácter pedagoic Reformador alemany del Segle XVIII de carácter burges on es pretearrow-10x10.Png modernitzar l’educació. Incorporen l’educació física a les clases normals.
Perfecció de l’home = Felicitat = Cos ben cuidat

John GUTS: Crea un llibre on divideix en 2 parts. La Fomentació de la gimnastica i com es fan els exercisis. Al Segle XIX  tots els exercits incorporen la gimnastica Com a preparació militar. Es crea un exercit ple de ciutadans. Guts desenvolupa El tipus de preparació necessria, on els filantrops els i deien Jocs gimnastics,i Fabricava aparells gimnastics.
Les guerres napoleoniques i els filantropistes van crer Escola de Gimnastica Alemanya, on principalment es una escola de gimnastica militar.

JAHN, teoleg i filosof nacionalista alemany es va presentar Voluntari a labatalla de Jena. Mes tard va crear un gimnas on aquest estaba a Les fores a de Berlín i era exterior, on s’hi reunien tots els joves Clandestinament, i es per aixo que va crear una milícia clandestina. Un cop están Ben preparats tornen a les tropes napoleoniques. A partir de 1814 es crea una Escola i l’estat Alemany dona subvencions per crear una institució. Mes tard JAHN va crear gimasntica d’interior perque era perseguit i aixi era menys Visible. El 1880 Alemanya va entrar a l’esport anglés.

LING va ser el fundador de l’escola sueca i gimnastica Sueca. Ell estaba malalt i amb els anys va detectar una relació entre fer Exercici i millorar la seva malaltia. Després de viatjar, torna a Suecia i crea Un institut de gimnastica militar on ell serael director. LING desenvolupa una teoría De l’organisme

F. Amorós va ser un militar València, des de sempre s’havia Interesat per la formació física dels soldats i per la gimnastica. 1806 crea Real Instituto de Gimnastica, per oficials de l’exercit, ell es director. 1808 Esclata la guerra del Frances. La majoria de afrencesats eren persones Privilegiades, pero el 1813 van ser acusats de traidors, i es per això que s’exilia Per por i se’n va a França. França començà a adquirir la idea de formar Físicament moltbe els soldats. Introdueix el cant (ritme i veu) i el tema de la Marxa, ja que sistematitza amb situacions climatologiques diferents. Amb els Anys va ser molt criticat, per utilitzar la gimnastica militar per educar nens


Entradas relacionadas: