Apologies llengua catalana Barroc

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,99 KB

 

¡Escribe tu texto aquí!El Renaixement

Es un moviment de renovació cultural que s'insipirà en les idees i l'art classic de Grècia i Roma. L'esperit humanista que es desenvolupà a Itàlia durant els S. XIV i XV s'estengué poc a poc arreu d'Europa. El canvi de gran part dels escriptors que començaren a escriure en castella com a llengua literaria, es un reflex de la nova realitat política i sociolingüística que desplaçava la llengua catalana dels ambits cortesans. Aixi, a València, molts escriptors usaven el castella o escrivien obres bilingües.
Durant el Renaixement es produeix la renovació de la poesia i l'aparició de nous generes. L'hegemonia del castella com a llengua de la cort, provocà el canvi  de llengua literaria de molts escriptors, que començaren a escriure en castella. Pero a mes de la castellana, estava la llengua llatina.
Joan Lluís Vives, nascut a Valecia, escigue en llati, que s'imposa com a llengua de culturadurant el Renaixement.
La poesia: Podem distinguir 4 tendencies; L'herencia d'Ausias Març, la poesia popular i tradicional, la poesia satírica i la lírica que segueix les innovacions italianes.
Joan Timoneda fou escriptor, llibreter i editor prestigiós, la majoria dels seus plets poetics estaven escrits en castella.


El Barroc
EL terme Barroc ha sigut interpretat com allo que es lleig, repulsiu o extravagant en l'art, o bé excessivament afectat o adornat, fins i tot grotesc i ridícul.
En el Barroc es distingueixen dos corrents literaris: el conceptisme, que tendia als jocs d'enginy, de concepts i missatges críptics; el culteranisme, que buscava la bellessa formal mitjançant un estil recarregat i pompós, amb abundants metafores.
L'esplendor de la literatura barroca castellana, impulsa els escriptors valencians i catalans a escriure en castella. Trobem una gran influencia en els temes: la fugacitat del plaer, la mort o el desengany i també en el llenguatge i en la metrica.
Frencesc Vicent García, nasqué a Tortosa i fou l'escriptor més destacat d'aquest període. La seua poesia tracta els temes de l'amor, el desengany, el pas del temps o la mort, encara que de sovint ho feia des d'una optica burlesca.


El Neoclassicisme
Aquest moviment fou protagonitzat per la burgesia, que aspirava al poder polític i a la transformació de la societat. Després del seu triomf, el sobirà se subordínà a la nació, i els súbdits passaren a ser ciutadans.
El moviment ilustrat confiava en la raó com a instrument capaç d'aconsguir la felicitat general. 
El Racionalisme ilustrat afavorí la ciencia i la tecnica, la difussio del comerç i diverses reformes socials.
L'estetica dels il·lustrats fou anomenada neoclassicisme i suposà un retorn als models classics grecollatins.
Les apologies de la llengua:
L'activitat erudita dels ilustrats, afavorí l'interes per l'ensenyament, pel saber i per la llengua propia. Aparegueren diversos estudis lingüístics, diccionaris i nombroses apologies de la llengua catalana, que feren prendre consciencia als parlants.
En quant al nom de la llengua, cal destacar que en 1521 s'emprà el nom de llengua llemosina.

Entradas relacionadas: