1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,16 KB

 
   Comunicacióprocés per el qual es produeix una transmissió d'inf. entre uns éssers (humans o no).Elements:Emisor,Receptor, -Missatge:la inf.,-Codi:sistema de signes compartit per emetre i interpretar els missatges-Soroll:lo que dificulta la inf.-Canal:mitjà fisic que vehicula la inf.-Context: circunmstancies en que es produeix la com.-Retroalimentació:resposta del receptor Funcions del lleng.-Referencial: transmetre idees, referir-se a la realitat, explicar-la-Expressiva:expresar emocions i sentiments-Conativa:cridar l'atenció del receptor per obtenir-ne una resposta -Fàtica:comprovar l'eficàcia de la com.-Poètica:fer bellesa amb paraules-Metalingüistica:parlar sobre el lleng.Dif, entre poeta, joglar i trobador els poetes escrivien en llati i es dedicava a la poesia, un trobador componia la lletra i la musica destinades al public, i alguns utilitzaven l'amor cortes, que es un un joc de convencions amoroses practicat pels trobadors en les corts dels grans senyors, per a dirigir-se a la amada, i un joglar s'encarregaba de difondre les composicions dels trob. acompanyat d'instruments 4 Grans croniques Cronica de Jaume 1:recull les confessions d'un home d'estat on hi parla dels seus avantpassats,y de la conquesta de Mallorca i València.Estil:-Leng. popular i improvisat,-Text autobiografic i us del plural majestàtic,- Esperit militar i heroic,- Sentiment religiós i providencialisme Llibre del rei en Pere d'Aragó va ser escrit per Bernat Desclot(funcionari de la Canc. Reial) i tracta del regnat de Pere II, el Gran de qui fou home de confiança.El principal mèrit de Desclot és el d'haver utilitzat les més diverses fonts sense que li reste coherència al relat, com cançons de gesta o documents..y té amplíssims coneixements de la política exterior de la Corona d'Aragó i d'altres estats europeus C. de Ramon Muntaner va participar en la conquesta de Menorca, en la lluita contra els francesos a Sicília i preparà l'expedició dels almogàvers a Orient i va protagonitzar missions molt delicades.La crónica es un autèntic llibre d'aventures als serveis dels reis d'Aragó Caract:-Monarquisme incodicional de l'autor,- religiositat i les reflexions didàctiques i moralitzadores,-Detallisme violent i cru amb què descriu les batalles Caract. de l'estil: -lleng. senzill i directe,- recursos propis dels joglars per mantenir l'interes, utilitza la 1ª pers.C. de Pere III:Consta d'ún pròleg redactat per ell,sis capítols i un apèndix, el primer capitol esta dedicat al seu pare. Va manar escriure la crònica per justificar la seua política Estil:-lleng elegant i solemne,- sintaxi ben ordenada, de frases llargues, equilibrades i ben acabades,- redacció en forma autobiogràfica.

Entradas relacionadas: