1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,95 KB

 

Quines funcions te la llengua llatina duran ledat mitjana? Encara que al llarg del segle x es fixen les llengües romàniques en la seva forma oral, el llatí no va deixar de tenir un gran prestigi com a llengua de lesglésia, del poder polític, de lensenyament i de la cultura. Durant lèpoca medieval, hi ha una important producció de la literatura en llatí, paral·lela a la literatura que es feia en les diverses llengües romàniques. Daltra banda, la llengua llatina esdevingué una mena didioma universal que va servir per a la comunicació i lintercanvi entre el països.Per que ens han arribat com a textos mes antics,precisament un codi jurídic i uns sermons religiosos? Tant el llibre jutge un text legislatiu, com les homilies dorganyà, un conjunt de sermons religiós, tenien una evident dimensió publica. Calia assegurar-se que arribessin a la gent per fer complir les lleis o per alliçonar els creients en la religió. Pel fet de tractar-se de documents importants, és més fàcil que sen fessin còpies i que sortosament ens nhagi arribat un exemplar.En que consisteix la feina de joglar i quin paper te en la societat de ledat mitjana? Lofici daquests artistes consisteix a divertir el públic. Acròbates, ballarins i musics, aquests actors carregat de recursos porten de castell en castell els poemes que els escriptors elaborem per als senyors. Els joglars no saben llegir i conserven aquest textos en la memòria. Canten les paraules, la qual cosa els ajuda a recordar-les, i les reciten amb acompanyament musical

 

Com esta constituïda la societat feudal..? la societat feudal te una estructura piramidal, a la cúspide de la qual hi ha el rei i el papa; desprès, la noblesa i la cavalleria, juntament amb els clergues i monjos, i per acabar, el poble que treballa. Lesquema ens orienta envers el plantejament de tres tipus de literatura, una per a cada àmbit social: la religiosa o doctrina, la cavalleresca o cortesana, i la popular. De fet,aquestes formes lideraries coexisteixen, però amb elles no sesgota la complexitat de la literatura medieval.Quina influencia té lesglésia en la cultura i en la literatura de ledat mitjana? L'església es el darrere del naixement o la represa de moltes forma lideraries durant ledat mitjana. Es el cas del teatre, que es desenvolupa, dentrada, molt relacionat amb les cerimònies religioses i amb els àmbits interiors i exteriors de les esglésies. També per que fa a les obres de Ramon Llull, podem parlar de literatura doctrinal, que presenta un ventall molt la ample de possibilitats lideraries i expressives per a la llengua catalana. Que es la cancelleria reial i quina relació te amb la llengua catalana? La cancelleria reial es ladministració publica de la corona dAragó. Aquesta institució vigila la redacció i la uniformitat lingüística dels documents reials tant dels escrits en llatí, com dels escrits en català o aragonès, les tres llengües oficials. Un conjunt de secretaris de gran preparació retòrica arriben a establir, duran els segles xiv i xv una llengua uniformada sense trets dialectals i amb una gran regularització en la morfologia i en la grafia

 

 

Que aporta la presencia de la burgesia de les ciutats a la vida cultural: La burgesia activa i reforça la vida cultural. I ho fa en un doble sentit. Primer es desenvolupa una literatura que, mes enllà del mon cortesa, interessa a un públic burges i daltra banda, comencen a produir-se tomes inicials de laparició de les empreses editorials, daltra banda molt relacionades encara amb els tallers artesans, tanmateix amb la implantació de la impremta en el segle xv, neix una petita industria que evoluciona i progressa amb el anys. Explica que es dhumanisme dacord amb la personalitat i lobra de francesco petrarca? Petrarca, en ple segle xiv pot ser considerant el punt de partida duna nova sensibilitat cultural que, en contrast amb els segles anteriors de domini religiós i teocèntric es torna antropocèntrica, perquè fa de lesser humà el centre fonamental datenció. Es la base de lanomenat humanisme. En petrarca i en general en tots els humanistes posteriors, hi ha la convicció que cal buscar el fonament de tota la cultura en les arts del llenguatge, intensament assimilades gracies a la consulta, el comentari i la imitació dels grans autors clàssics. aquest es el factor essencial dels estudis de les humanitats: la llengua i la literatura clàssiques, mostres de claredat i de bellesa, han de ser porta dentrada a qualsevol doctrina o projecte dignes de consideració.

 

 

Que es la literatura doctrinal i com sexpressa durant ledat mitjana? Durant ledat mitjana lesglésia es dedica intensament a la feina deducar tots els sectors socials. La literatura doctrinal expresa, amb els recursos que calgui, les cristianes i les defensa. Primer, para atenció en els missatge que es vol fer arribar i desprès posa al seu servei totes les possibilitats formals i retòriques de la literatura. La intenció doctrinal es manifesta en predicació dels clergues davant dun auditori que escolta i en lespectacle teatral, tant en les cerimònies religioses en llatí com en les representacions dramàtiques com plexes. Quin es el fet que porta Ramon Llull a reorientar la seva vida? Quin es es el projecte que vol emprendre? Ramon Llull experimenta una conversió que el porta a canviar la seva vida: deixa la família, la cort i de les riqueses, i es posa al servei de de deu. es convenç que ha de tirar endavant una triple activitat, vol convertir els infidels, te la intenció descriure llibres per combatre els errors de les altres creences i finalment, es planteja fer valer el seu missatge entre les autoritats eclesiàstiques i politiques del seu temps perquè lajudin a fundar escoles i monestirs per a preparar-hi futurs missioners la fe cristiana


Entradas relacionadas: