1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,16 KB

 
Els eixos cardinals de les transformacions econòmiques d’Espanya 1959-2007.
Cicle 1959- 1974:

·1959-1967:Sortim d’un Pla d’Estabilització.Quan el periode de creixement s’aguditza D>S.Les exportacions van representar una forta expansió gràcies al nou tipus de canvi de la pta i al context de creixement accelerat que van travessar les economies europees.Els preus aumenten (inflació) i el dèficit exterior augmenta.En 1967 haurem de devaluar la pta.Com?Congelar els salaris,disminuir els tipus d’inerès i devaluar la pta.Creixement del PIB:10’5%.
·1968----1971:La política de desenvolupament regional(Plans Quinquenals 1964-1975)van comportar uns resultats decepcionants.Es van contenir de preus pk no creixin.No es poden augmentar els preus del lloguer...per evitar una demanda intensa,és a dir D>S.Menor creixement i més estabilitat de preus. Creixement del PIB: 5%.
·1972----1974: forta expansió(8% del PIB)i forta inflació.

Resultats del període:Creixement mitjà del període 7%(creix el consum pero no la inversió);transformació en la estructura del VAB(creixement fort fr ls indústria i els seveis);creixement dels preus.
Cicle 1974-1979:
·1973:creixement dels preus.El consum i la inversió disminueix.Hem d’augmentar les exportacions er recomposar el sector exterior,per tant ja va bé que el consum disminueixi.Augmenten els tipus d’interés.S’aplica una política fiscal no expansiva.Augmenta l’atur i es contrau el PIB.Balança comercial deficitària(ni el sector turístic ni la transferència de rendes ajuden a reduir el dèficit.Fins el 1974 política compensatoria.
·1975:intent de racionalització:política restrictiva.
·1976-1977:política permisiva.El primer partit es trobarà amb una inflació del 40% i un forta al sector exterior.Es prenen mesures:Pactes de la Moncloa.
Resultats de 1974- 1979:inflació 25%;el saldo de la Balança de mercaderies es negativa 4-5%à Necessitat de finançament;el PIB s’ha vist afectat per la frenada del creixement econòmic.
Cicle de 1979-1985:
- Nou desequilibrià dèficit públic: tot i que els ingressos creixen,la despesa públic creix més ràpid.
- Preus:augmenten un 14%
- Enfonsament de la inversió
- Destrucció dels llocs de treballs(entre 1975-1985:destrucció 2M de treballs).
Cicle 1986- 1992:
Forta recuperació en el creixement del PIB del 3-4%.Període de gran expansió que es fonamenta en la demanda interna.L’ocupació augmenta, la renda disponible augmenta à augmenta el consum.
Cicle 1992- 1995:
Crisis corta pero intensa.El año 1990 representó un punto de inflexión entre la fase expansiva y la contractiva. La inversión sufrió una caída muy intensa.-La emergencia del Estado del Bienestar comportaba un aumento del gasto público.El aumento del gasto público y una baja productividad comportó el agravamiento del dèficit público.Dèficit 1995à -7% PIB (max històric).-La demanda interna se contrajo para disminuir el volumen de importaciones y al mismo tiempo permitir aumentar las exportaciones.Éste ajuste llegó de la mano de la devaluación de la pta.Hasta 1995 hemos devaluado la pta 3 veces.-El dèficit público generaba inflación:si el gasto público aumenta,suben los precios al verse aumentada la demanda agregada.Por lo tanto el propio dèficit generaba inflación.-Augmento de los tipos de interés

Entradas relacionadas: