13

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 
Descriu les característiques bàsiques de l´ escriptura teatral actual: El teatre català i en català representa el sector més dinàmic de l´ escena teatral espanyola. Moltes de les actuals companyies i autors ja formaven part a la dècada dels 70 amb l´ anomenat teatre independent. Avui dia els autors han passat a oficialitzar-se i continuen tenint una gran presencia. Estem parlant de companyies com Els joglars, La Fura dels baus, Dagoll-dagom o Els comediants. També tenen una notable presencia autors que començaren a assolir els primers èxits als 70, sobre tot Josep Maria Benet i Jornet i Rodolf Sirer, que conviuen amb la nova generació, com Sergi Belbel o Carles Alberola. També es notable la presencia a espectacles televisius d´ El tricicle o La cubana. || El teatre actual comença a ser solida durant els anys 80 i 90, els factors d´ açò varen ser: el desenvolupament d´ una política teatral sistemàtica de suport i promoció del teatre des de les institucions, el bandejament de les vel·leïtats iconoclastes, l´ augment i la diversificació i especialització de les sales, i el creixement i la diversificació del públic.

També a normalitzat la comèdia a València amb les seues incursions a la televisió en auto-indefinits o Socarrats. Paral·lelament s´ obri pas una generació d´ autors de teatre que tenen un contacte amb les companyies i les representacions, com es el cás de Carles Alberola, sergi Belbel, entre altres més. Sobretot, destaca Sergi Belbel, quina obra ha arreplegat un seguit de premis i èxits i portada al cinema per Ventura Pons. || Per concloure, no podem deixar d´ esmentar les línies bàsiques d´ un autor que junt amb Benet i Jornet, es fonamental per a entendre el teatre actual: Rodolf Sirera, qui ha treballat diversos camps dins del teatre (la sàtira, teatre històric, policíac, music-hall i fins i tot opera). També s´ hi ha interesat per la televisió, fent guions de series televisives com Herència de sang o Amar en tiempos revueltos.

Entradas relacionadas: