2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

 
Variants diatopiques:corresponen al lloc de procedència dels parlantsdiastràtiques:alguns grups socials o professionals presenten uns hambits ling caracteristics, aquets hambits son els argots diafàsiques: depen de l'ambit d'us, ja ke acomodem la manera de parlar segons la situació, depenent del tema, la intencio, el canal i el participants.Substituacio ling. L'entronització de la dinastia castellana dels Trastàmara, la unió amb Castella amb el casament de Ferran II d'Aragó amb Isabel de Castella i el paper de l'Esglèsia, que s'inclinà pel castellà provocaren la castellanitzacio de l'aristocracia, xo nomes una minoria coneixia el castella, i es vivia uns situacio de diglossia, mes tard es va prohibar el catala per els ecrets de Nova Planta.Pel que fa a la literatura, la catalana s'especialitza en generes populars i populistes i la castellana en els cultes Decadencia:al segle 16 la lit. culta va decreixer en quantitat, qualitat i originalitat mentres que la castellana va aumentar la produccion i edicioi es caracteritza per la modernitat,Causes:la ruina de la burguesia, l'hegemonia politica de l'aristocracia castellanitzada mentres que la lit. castellana era promoguda pels cercles aristocratics.Caract:Lit. culta:.imitacio dels grans autors castellans, -influencia de la figura d'Ausias, -Presencia de castellanismes i dialectismes,-Imitacio de formes metriques de la poe. castellana.Formacio de paraules: quan fem noves paraules a partir d'un mot primitiu a traves de: derivacio: afegir un sufix o prefix a una paraula composicio: unir dos o mes paraules per fer una nova paraula, amb distint significat parasintesi: afegir a un mot alhora un prefix i sufix

Entradas relacionadas: