2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5 KB

 
3)ELS ANYS DE LA COEXISTENCIA PACIFICA3.1) Els primers signes del desglaçel nou secretari general del partit, Nikita Khruixov, va denunciar públicament els errors i els crims de l’estalinisme hi va iniciar l’anomena procés de descolonització. el congrés va aproven noves directius com: la no exportació de la revolució i la possibilitat d’accedir al socialisme per camins diversos, i a més es va a provar la dissolució del Kominform.Als Estats Units fou reelegit el president republicà Eisenhower que va introduir petites formes I va allunyar el govern als anticomunistes més radicals, així va destruir el senador J.R McCarthy.El tomb més important de la política interior i exterior nordamericana es va produir amb l’elecció, l’any 1960, d’un president del partit Demòcrata, John F. Kennedy. El seu programa de govern, la nova frontera, va significar un canvi dels objectius de l’administració i va assenyalar el desenvolupament de programes socials a combatre la pobresa i la discriminació racial, i la lluita en pro de la ciència i de la tecnologia.3.2) Cap a la distensió internacional.Khruixov va anunciar els principis de la coexistència pacífica, que consistien en una nova orientació de les relacions entre els dos blocs, basada en el respecte , la no-agressió i en la no-ingerència en afers interns.Va començar un període de diàleg entre les dues superpotències per frenar la pugna armamentista.El 1959 khruixov fou el primer dirigent soviètic que va viatjar als Estats Units per entrevistar-se amb Eisenhower. Després de l’elecció de kennedy, va tenir lloc a Viena l’entrevista entre els dos màxims dirigents. Es va signar tractats: Moscou i Washington van signar els Acords SALT(Strategic Arms Limitation Talks), que limitaven l’augment de les armes nuclears; Richard Nixon i Leonid Breixnev van signar un tractat sobre la prevenció de la guerra nuclear.4)PROBLEMES INTERNS DELS BLOCS:4.1 Dissidències de Iugoslàvia i de la Xina:Les mesures econòmiques,socials i polítiques de Tito van allunyar el comunisme i van inaugurar un nou model de socialisme, batejat com a socialisme autogestionari. El mariscal Tito es va convertir en un dels impulsors del moviment de països no alienats. Stalin va denunciar el “titisme”.A partir del 1959 les relacions entre aquests dos estats van començar a deteriorar-se quan els dirigents xinesos van expressar la voluntat d’iniciar un camí de desenvolupament socialista propi i diferent del que assenyalaven les directrius soviètiques. Van radicalitzar les diferencies sinosoviètiques.
4.2 Revoltes a Hongria i a TxecoslovàquiaHongria s’hi va originar un moviment sindicalista I universitari que reivindicava la millora de les condicions de vida. Una de les mesures del nou gabinet fou declara la neutralitat d’Hongria i deixar el pacte de Varsòvia, van estar d’acord a intervenir militarment a Hongria.L’any 1968 Txecoslovàquia va viure un procés semblant al d’Hongria. Alexander Dubcek va iniciar un procés d’obertura i de democratització que fou anomenat Primavera de Praga. Es proposava establir el que va ser anomenat “ un socialisme amb rostre humà”. Aquest canvis van desfermar un canvis politics i culturals.4.3) Les Dissidències al bloc occidental.El lideratge dels EUA i el clima d’enfrontament amb l’est era qüestionat.Intents d’apropament del canceller Alemany al bloc del est. La normalització de les relacions entre les dues alemanyes va donar com a resultat que totes dues fossin admeses a l’ONU l’any 1973. França fou un dels estats mes reticents a acceptar el lideratge del EUA. El començament de les discrepàncies remuntava als darrers anys de la dècada del 1950, en que França es va negar a sotmetre la seva flota a les directrius de l’OTAN.Consell d’Europa davant del lideratge nord-americà, apropament franco-alemany.Tractat de Roma que va comportar la creació de la comunitat econòmica europea (CEE).La política dels EUA a l’america llatina va generar crítiques severes. L’administració nord-americana va orientar els esforços a impedir-hi una expansió revolucionaria.Els EUA es presenten davant del mon com a defensors de la llibertat, però havien oferint suport a regim dictatorials.

Entradas relacionadas: