4

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 
Funcionament d'una central hidroelectrica
La presa reté l'aigua del riu i provoca un embassament i un augment del nivell de l'aigua. A peu de presa hi ha la sala de maquines amb els grups turboalternadors.
L'aigua arriba a les turbines a traves d'una canonada forçada alimentada des de l'embassament per les preses d'aigua, equipades amb comportes i reixats.
L'energia potencial d'aigua embassada es converteix en energia cinetica en obrir les comportes de la canonada i es comunica al rodet de la turbina, que comença a girar, i l'aigua surt de nou al riu pels canals de desguás. El disseny del conjunt format per la canonada, la turbina i els desguasos esta molt estudiat perque l'aigua comuniqui la maxima energia al rodet de la turbina.
Solidari a l'eix de la turbina hi ha el rotor de l'alternador i un generador de corrent continu que genera un camp magnetic a les bobines del rotor, amb la qual cosa produeix en el bobinatge de l'estator un corrent altern de tensio mitjana i intensitat elevada.
Amb els transformadors s'eleva la tensio i a traves del parc de distribucio o directament s'alimenten les linies de la xarxa de transport.
Centrals de bombeig o reversibles
Les centrals de bombeig son instalacions qe tenen la finalitat de racionalitzar la produccio d'energia elèctrica a ña demanda existent, ja que consumeixen els excedents d'energia durant les hores vall i subministren energia al sistema duran les hores punta.
Disposen de dos embassaments, el superior, per alimentar la central, i l'inferior, per recollir l'aigua utilitzada. Per bombar l'aigua disposen de grups de motobomba o el que es mes habitual, dels grups turbina-alternador, dissenyats per funcionar de manera reversible com a motobomba.
- Centrals de bombeig pur: per produir energia electrica es condicio indispensable haver bombat previament aigua a l'embassament superior, ja que aquest nomes rep l'aigua de l'inferior.
- Centrals de bombeig mixt. Poden produir energia indistintament amb bombeig previ o sense, perque l'embassament superior tambe esta alimentat per un riu.

Minicentrals hidroelectriques
Les minicentrals hidroelectriques son centrals de potencia compresa entre 250 i 5000kW. Antigament eres les subministradores d'energia elèctrica de petits nuclis rurals i de fabriques situades al costat dels rius.

Entradas relacionadas: