4

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
El principal inconvenient dels col·lectors de concentracio es que nomes aprofiten la radiacio directa; no son apropiats per les zones climatiques que, encara que tinguin una radiacio solar acceptable, son relativament nuvoloses.
En una central DCS per a la produccio d'energia electrica el fluid circula consecutivament per diferents col·lectors fins arribar a la temperatura necessaria per obtenir vapor a l'intercanviador. Abans, el fluid passa per un diposit d'emmagatzematge d'energia termica, que li permet guardar part de l'energia per fer front a les possibles fluctuacions que presenta la radiacio solar i no haver d'interrompre el cicle de produccio d'energia electrica.
- Centrals solars de torre central (CRS, Central Receiver System)
Les CRS aprofiten l'energia solar a alta temperatura. El sistema de captacio esta format per una gran superficie coberta d'heliostats, anomenada camp d'heliostats, que concentra la radiacio solar en un receptor instalat a l'extrem superior d'una torre.
Els heliostats son miralls amb un sistema de seguiment de la trajectoria del Sol en els dos eixos, d'elevacio i azimut, i en ser concentradors, nomes aprofiten la radiacio directa.
En aquestes centrals la transformacio de l'energia termica en electrica es igual que en les DCS, pero el seu rendiment termodinamic es mes elevat.
Conversio fotovoltaica
Un altre sistema per a l'aprofitament de la radiacio solar es la conversio fotovoltaica, que consisteix a transformar la radiacio solar directament en energia electrica, mitjançant captadors formats per celules solars o fotovoltaiques.
Les celules fotovoltaiques estan constituides per una lamina de material semiconductor, normalment sicili, que te la propietat de produir electricitat quan hi incideixen els fotons de les radiacions. Aquest fenomen s'anomena efecte fotovoltaic.

Entradas relacionadas: