4

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,38 KB

 
BERNART metge-fou un alt funcionari de la Canceller rel mol afeccionat a la literatura classica-notari de la reina Elionor,i mes tard secretari reial.En morir joan1 fou acusat d haver permes q joan 1 morira sense confessio.i fou empresonat finalm.Despres en l any 1399 va escriu lo somni,fou alliberat d la preso i restituit en els seus carrecs pel nou rei Marti.En les seus obres trobem idees medievals amb actituds huma-s.Obres:El llibre de fortuna e prudencia-obra alegorica escrita en noves rimades.EL sermo-parodia sobre sermons d l epoca.L apologia-dialeg filosofic.Valter e Griselda-novela moral,es la primera mostra de petrarquisme en la peninsula iberica.Lo somni obra mes important,te com a finalitat defensar-se pper obtindre la restitucio en els carrecs,la obra te una forma dialogada i s estructura en 4 llibres.LA NOVELA-apareix a mitjan segle 14.Es tracta d un conjunt de narracions curtes en prosa,de caracter moralitzador en alg casos i de caracter obsce en altre.La novela es un genere narratiu en prosa,breu de fin moralitzadora,i d caract realista es a dir reflectia la quotidianitat,la llengua tendia al col loquialisme i connectava amb la realitat immediata.La novela va evolucionar en varietat tematica i va culminar en dues grans obres de tematica cavalleresca.OBres destaquen: historia de jacob xalabin,t blanc.NOVELLA CAVAllers-tenen continuitat en les croniques i en obres de carqacter didactic com tractat de cavalleria.Es van posar de moda obres sobre cavallers amb un to enyoradis,en forma rimada,i en defensa d uns valors feudals.La narracio cavalleresca es transforma durant el 15,en barrejar-se amb la mentalitat burgesa de l epoca,la incorporacio del realisme i de la capacitat d ascendir socialment gracies al propi esforc van donar lloc a les novelles cavalleresques.Tambe es van caracteritzar per la versemblanca,la geografia coneguda,ambientacio en una epoca coneguda i les qualitats humanes.CURIAL o Guelf-d autor anonim,va ser redactada entre anys 1435 i 1462.La tematica de novella-Amorosa i sentimental,Cavalleresca.LA NOvella te 3 parts-1-guelfa patrocina i promociona curial.2-curial participa en nombrosso tornejos.3-curial viatja a orient,pateix esclavatge a tunis,despres de vencer els turcs

Entradas relacionadas: