546

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,6 KB

 
paisatge:les formes de la superficies d la terra,elements biotics com la vegetacio i fauna,elements antropics cm les carreteres i conreus,fenomens atmosferics cm la temperatura,vent,humitat.
relleu:aspecte d la superficie terrestre al marge dels elements biotics. escorça oceanica:composta x basalt,forma ls conkes oceanikes,es troba coberta d'aigua.Relleus:planes abissals,dorsals oceanikes,relleus volcanics aillats,fosses oceanikes,arcs d'illes. escorça continental:constituida + granit i rokes metamorfikes,+gruixuda i - densa k loceanica,la major part sobresurt dls oceans i frma ls continents.Relleus:peneplans,serralades,rifts,platafomres continentals,talussos continentals. Meteoritzacio:disgregacio d rokes x l'efecge dls agents geologics,les fracturen i alteren els minerals. erosio:evacuacio d materials x part dls agents geologics.el relleu s desgasta. transport:trasllat d materials x part dls agents geologics. sedimentacio:acumulacio dls materials a ls zones deprimides d la superficie terrestre:ls conkes sedimentaries. Meteoritzacio:fragmentacio i disgregacio d rokes. mecanica o fisika:gelifraccio,termoclatia,descompressio. kimica:oxidacio,dossolucio,carbonatacio,hidrolisi. biologica      Erosio:evacuacio d detritius,modelat caracteristic a la superficie terrestre,formacio d peneplans,redistribucio d la massa dls continents. clasts:fragments d ls rokes produits x la mteoritzacio. detritius:acumulacio d clasts k cauen x efecte d la gravetat. Transport:energia:capacitat k te agent geologics x mobilitzar els sediments. seleccio dls clasts:relacionat mb energia. maduracio dls sdiments:manera n k es produeix canvis d composicio d fomra i mida n ls sediments. Formes:contacte amb el fons, sense tocar l fons. Sedimentacio:acumulacio d materuals k transporta agent geologic. zones n proces daixecament,zones n proces denfonsament. Acumulacio de sediments:decantacio(caiguda dls clasts) acrecio cinetica(clasts en transport topen amb obstacle) Ordenacio:estratificacio,laminacio,sedimentacio graduada,laminacio encreudada. Ambients sedimentaris continentals:fluvials,torrencials,glacials,eolics,carstics. Marins;litorals,escullosos,plataformes continentals,talussos continentals,conca marina profunda. Transcicio:platges,deltes,estuaris. Modelat fluvial:valls n forma V:kuan un riu t molta capacitat erosiva i sencaixa profundament amb el terreny,sprodueix un tallat amb parets. de fons pla:a msura k un riu va tallant el terreny perd capacitat x encaixarse,ya k va disminuint el desnivell entre el llit i el nivell del mar.kuan ja no pot aprofundir + perd velocitat i comença a traçar corbes(meandres),van creant una vall cada cop + ample i fons pla. peneplans:resultat final dl proces derosio fluvial. turons testimoni:relleus residuals aillats,l cim pla dels kuals es un fragment d lantiga plana situada a akella altura. terrasses:relleus esglaonats k representen els encaixaments sucesius i ampliacions d la vall en una zona k salça al mateix temps k les xarxes fluvials les erosives. Modelat torrencial:torrents:cursos d'aigua efimers k duen aigua nomes despres daver plogut.ls aigues salvatges son aigues canalitzades k discorren pl terreny despres duna pluja forta. Modelat eolic:vent principal agent modificador dl paisatge als deserts. deflacio:vent senduu els materials + petits i deica els d mida + gran i origina deserts pedregos(reg). abracio eolica:vent carregat d sorra a polint la superficie d les rokes. Transport:a la sorra. deposit d loess:acumulacions d pols transportada pl vent.recobreixen grans extensions a les zones periferikes dls deserts. dunes:acumulacions d sorra k poden tnir forma d mitja lluna, tnir cresta.origen d deserts d sorra(ergs) Modelat litoral. retroces dl peñasegat. trituracio i rentada dls materials. Modelat glacial:lagent geologic glacial sta format x grans masses de glaç,glaceres,influeixen lentament x causa dl seu propo pes. valls en forma de U:valls amples i profundes,perfil arodonit. zones d sobrexcavacio:concavitats profundes produides pl fluix dl glaç,kuan es retira s formen llacs. Modelat carstic:lagent geologic carstic sta constituit x ls aigues superficials i substerranies amb capacitat x disoldre ls rokes,originen formes erosives tant a la superficie cm al subsol. formes erosives superficials:dissolucio,colapse. formes erosives subterranies: glacere,avencs,coves.

paisatge:les formes de la superficies d la terra,elements biotics com la vegetacio i fauna,elements antropics cm les carreteres i conreus,fenomens atmosferics cm la temperatura,vent,humitat.
relleu:aspecte d la superficie terrestre al marge dels elements biotics. escorça oceanica:composta x basalt,forma ls conkes oceanikes,es troba coberta d'aigua.Relleus:planes abissals,dorsals oceanikes,relleus volcanics aillats,fosses oceanikes,arcs d'illes. escorça continental:constituida + granit i rokes metamorfikes,+gruixuda i - densa k loceanica,la major part sobresurt dls oceans i frma ls continents.Relleus:peneplans,serralades,rifts,platafomres continentals,talussos continentals. Meteoritzacio:disgregacio d rokes x l'efecge dls agents geologics,les fracturen i alteren els minerals. erosio:evacuacio d materials x part dls agents geologics.el relleu s desgasta. transport:trasllat d materials x part dls agents geologics. sedimentacio:acumulacio dls materials a ls zones deprimides d la superficie terrestre:ls conkes sedimentaries. Meteoritzacio:fragmentacio i disgregacio d rokes. mecanica o fisika:gelifraccio,termoclatia,descompressio. kimica:oxidacio,dossolucio,carbonatacio,hidrolisi. biologica      Erosio:evacuacio d detritius,modelat caracteristic a la superficie terrestre,formacio d peneplans,redistribucio d la massa dls continents. clasts:fragments d ls rokes produits x la mteoritzacio. detritius:acumulacio d clasts k cauen x efecte d la gravetat. Transport:energia:capacitat k te agent geologics x mobilitzar els sediments. seleccio dls clasts:relacionat mb energia. maduracio dls sdiments:manera n k es produeix canvis d composicio d fomra i mida n ls sediments. Formes:contacte amb el fons, sense tocar l fons. Sedimentacio:acumulacio d materuals k transporta agent geologic. zones n proces daixecament,zones n proces denfonsament. Acumulacio de sediments:decantacio(caiguda dls clasts) acrecio cinetica(clasts en transport topen amb obstacle) Ordenacio:estratificacio,laminacio,sedimentacio graduada,laminacio encreudada. Ambients sedimentaris continentals:fluvials,torrencials,glacials,eolics,carstics. Marins;litorals,escullosos,plataformes continentals,talussos continentals,conca marina profunda. Transcicio:platges,deltes,estuaris. Modelat fluvial:valls n forma V:kuan un riu t molta capacitat erosiva i sencaixa profundament amb el terreny,sprodueix un tallat amb parets. de fons pla:a msura k un riu va tallant el terreny perd capacitat x encaixarse,ya k va disminuint el desnivell entre el llit i el nivell del mar.kuan ja no pot aprofundir + perd velocitat i comença a traçar corbes(meandres),van creant una vall cada cop + ample i fons pla. peneplans:resultat final dl proces derosio fluvial. turons testimoni:relleus residuals aillats,l cim pla dels kuals es un fragment d lantiga plana situada a akella altura. terrasses:relleus esglaonats k representen els encaixaments sucesius i ampliacions d la vall en una zona k salça al mateix temps k les xarxes fluvials les erosives. Modelat torrencial:torrents:cursos d'aigua efimers k duen aigua nomes despres daver plogut.ls aigues salvatges son aigues canalitzades k discorren pl terreny despres duna pluja forta. Modelat eolic:vent principal agent modificador dl paisatge als deserts. deflacio:vent senduu els materials + petits i deica els d mida + gran i origina deserts pedregos(reg). abracio eolica:vent carregat d sorra a polint la superficie d les rokes. Transport:a la sorra. deposit d loess:acumulacions d pols transportada pl vent.recobreixen grans extensions a les zones periferikes dls deserts. dunes:acumulacions d sorra k poden tnir forma d mitja lluna, tnir cresta.origen d deserts d sorra(ergs) Modelat litoral. retroces dl peñasegat. trituracio i rentada dls materials. Modelat glacial:lagent geologic glacial sta format x grans masses de glaç,glaceres,influeixen lentament x causa dl seu propo pes. valls en forma de U:valls amples i profundes,perfil arodonit. zones d sobrexcavacio:concavitats profundes produides pl fluix dl glaç,kuan es retira s formen llacs. Modelat carstic:lagent geologic carstic sta constituit x ls aigues superficials i substerranies amb capacitat x disoldre ls rokes,originen formes erosives tant a la superficie cm al subsol. formes erosives superficials:dissolucio,colapse. formes erosives subterranies: glacere,avencs,coves.

Entradas relacionadas: