6

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,68 KB

 

Posa un coma, punt o punts suspensius en el lloc corresponent als quadrats del color escriu també les letres que falten en el lloc corresponent als triangle si no cal @: menjar es una manera de trobar gust..........( , )( , ) (tristesa, lavorriment, la soledat) ( . ) trobades (.) @ expressar @ abans @ @.Posa si cal, una coma, un punt, o guions en el lloc que correspon al quadrats, escriu també les vocals: no deixa de ser curiós que @ @ bilingues substituirem (.) llengües (,) bilingüisme (,) llegua (.) monolingüisme (-) (-) (-) (-) bilingüisme.Escriu si cal, coma, punt , dos punt, punts suspensius o guions en el lloc correponent els quadrats si no cal @ y escriu les grafies:les grans corporacions - empreses multtinacionals i empreses transnacionals (-) pobresa @ traslladem xifres (:) (-) (,) (..-) països (.) (,) (,) Polonia (,) Polonia (,) (,) (,) què.Escriu les oracions següents afengit-hi la preposició correcta ( a, de, en, per) : per, de, a, de, de, a, de, d, a, de, a, de, a, a, a, de ,de ,de.Reescriu les oracions substituint les sequencies en negreta per un verb + complement directe eh posat en negreta del Cd: ho va aprofitar per petonejar les noies, la lider de loposició ha crititcat el president del govern, sha proposat visitar mes sovint els avis de la residencia, no vol que acariciïn el seu bebe, han bufetejat al seu company, aques contenidor molestara els veins, te el mas costum de pessigar les criatures, aquell borratxo va apallissar una pobra captaire, han abraçat les guanyadores.

 

Reescriu cada oracio substituint els elements destacats pel pronoms de complement directe: si continuem aixi en perdrem, en comprarem a plaça, magradaria olorar-los, les imposaran, amb aquell negoci no noblingueren garies, primer de tot cal courel, lana la untava amb mantega rància.Substitueix el complement directe per ho o el (i variant): ho faig, el defensarà a peu i a cavall, larrença sense gaire esforç, el batlle ho prometé, ja lhas vist?, ell tambe ho ha demanat, esta disposat a veurel.Tenint en compte que un sitagma indefinit com un drap del model es repres en el text........: ho, el, l, l, les, el, -lo, el.
Escriu larticle definit i si cal la preposicio......: al, a la, les, els, a les, els a les, els.Substitueix els element en negreta i indica, la funcio: la dirigi molts anys CD, fa temps que no li dirigeix la paraula CI, li obri la carta CI, ja veuras com lobrira amb tota la parsimonia del mon CD, lhem posar lesparadrap CI, dema la reservarem CD, tinc la intencio de donar-li la plaça de parquing CI.Substitueix els elements en negreta i indican la funcio sintactica:: aquesta mati un gos lha mossegat CD, aquesta mati un gos els ha mosssegat els peus CI, li han refut un homenatge CI, lhem homenatjat CD, els lleons li feien CI, els lleons lespantaven CD, aquestes endropim-se els feien rosa CI, aquestes andròmines els destirbaven CI

 

 

Pronominalitza els sintagme preposicionals amb funcio de complement del regim verbal: sen riuen, no hi confiaven, no hi participaras, us en burlaveu sempre, sempre en parlen, ja shi ha acostumat, hi hem renunciat.Pronominalitza els sintagmes adjectivals amb funcio datributs o de complement predicatiu: loncle hi va caure CPred, despres de fer el cim tothom ho esta Ati, aquest xicot ho esta Atr, aquest plantejament ho sembla Atr, la teva proposta li ha posat CPred, com que no les regàvem les plantes hi ha quedat CPred, aquestes barres de pa ho son Atr..Substitueix els sintagmes destacats i obtindras una combinacio de dos pronoms: te lha agafat, men prenc tres al llarg del dia, sen penedeix molt, us en quixaveu, no te nhas adonat, la hi vam deixar, si que lhi trobem.
Substitueix pronominalment de manera progressiva 1) nomes el complement, 2) nomes el complement directe, 3) tots 2 complements: a)lhe venuda a la griselda. Li he venut la brusa. La hi he venuda, b) aviat el retornaran a la lluisa. Aviat li retornaran el material. Aviat lhi retornaran, c) lhan apujat a en sergi, li han apujat el sou. Lhi ha apujat, d) les hem encarregades als nois. Els hem encarregat les postre. Els les hem encarregades, e) torneu-los a les noies, torneu-los els cromos, torneu-los-els, f) aques individidu les ha preses al passatger del bigoti. Aquest individu li ha pres les sabates. Aquest individu les hi ha preses, g) escriviu-ne als pares- escriviu-los cartes. Escriviu-los-en, h) lhan cedida a les delegades. Els ha cedit la paraula, els lha cedida

 

Escriu la combinacio pronominal escaient, despres de fer la recontruccio sintegmatica: a) porta-la-hi , porta la llimonada a la roser. B) porta-les-hi, portal aquestes bombetes al pare. C) donar-los-hi, .. de donar els entrepans al nen. d) comentar-la-hi. Va comentar la cerimonia a la presidenta. E) els hi gires, gires els full a la pianista. G) revelar-li-ho, guarde les seves coses de la rita. H) demanar-lin, demanar mes favors a al margarida. Afegeix-hi, segons calgui, larticle definit o la preposicio + articlee definit: a l, per l, a l, de l, del, a la, a lart, la, de l, la, pel, de l, de l, a la, de l, de la, l, de l, a l, de l, de la, de l, de l, de l,l, de l, l, l, l a l de la.Escriu hi larticle definit, la preposicio o de la preposicio + article definit i apostrofa quan calgui: la, de l, a, l, els, de l, la, la, la, de l, l, l, la, de l, amb l, l, de l, l, de l, a l, la, d, de la, de l, l, l, l, d, l.Alhora/ a lhora: alhora, a lhora, alhora, a lhora, alhora.Aleshores/ a les hores: a les hores, a les hores, aleshores. Almenys/ al menys:almenys, al menys, almenys.

 

Apart/ a part: a part, apart, a part.Apunt/ a punt: apunt, a punt, a punt.enlloc/ en lloc: enlloc, en lloc, enlloc.gairebé/ gaire bé: gairebé, gaire , gairebé.maldecap/ mal de cap: mal de cap, maldecap, mal de cap.migdia/ mig dia: migdia, mig dia, migdia.mitjanit/ mitja nit: mitja nit, mitjanit, mitjanit.només/ no més: no mes, nomes, no mes.potser/ pot ser: pot ser, potser, pot set, potser.sobretot/ sobre tot: sobretot, sobre tot.pertot/ per tot: per tot, per tot, pertot.tampoc/ tan poc: tampoc, tampoc, tan poc.també/ tan be: també, tan be, també.perquè/ perquè: per que, per que, perquè, per que, perquè.sinó/ si no: si no, sinó, si no, sinó, si no.quan/quant: quan, quan, quant, quant, quan, quant, quan.tan/tant: tant, tant, tant, tant, tan, tan, tant, tan, tan.com/ com a: com a, com, com a

Entradas relacionadas: