Apuntes de valenciano

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 

tema  1

toponims: noms dels llocs

gentilicis: nom del lloc on bens

tema 2

CD: completa significad verb no va presedit per la preposisio a

CI: siempre introduit per a o per a

diftong: decreixent vocal oberta(a,e,o) + tancada(i,u)

              creixent  tancat + g o q + vocal oberta

hiat: dos vocals de silabes diferents

refran: dita de us popular que conte un enseñament

frase feta: expresio de us corrent, ha de formar part de una oracio per a que tinga sentit

tema 4

conjuccions

copulatives: i, ni

disjuntibes: o, o be

adversatives: peró, si no

distributives: ni...ni, o...o

consecutives: de manera que, dons

continuatives: aixi mateix, ni tan sols

tema 5

oracions compostes: 

justaposades: unides per comes o puns i comes

coordinades: si les separem tenim dos oracions simples amb sentit(unides per conjuccions)

subordinades: si les separem no tenen sentit

la 's'

sorda: s,ss,c,ç

sonora: z,s

Entradas relacionadas: