Apunts bernat metge

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,24 KB

 

Ramón llul(lengua i ret):va escriure la seva obra en diverses llengües.Llul es va dedicar sobretot a aprendre llengües(llati, arab).Va escriure algunes de les seves obres en arab xq era la llengua dels infidels, als quals volia transmetre la seva fe predicantlos en llengua q els era propia. Llul va escriure obres filosofiques mlt importants en catala. En moltes de les seves obres en prosa, llul fixa el catala literari q un segle mes tard seria reglamentat i polit pels escriptors de la canselleria reial. El lexic catala de llul es molt poc dialectal i amb una escassisima quantitat de provençalismes.Es sorprenent la impecable construcció sintactica de les seves frases, fins i tot lencert estetic de la seva obra.bernat metge:va néixer a bcn entre el 1340 i 1346 probablament al carrer dels especiers i va morir el 1413. A mes dun escriptor culte i refinat va se un pj rellevant i molt influent en la cort dels reis catalans de la segona meitat del Segle XV. Guillem metge, el seu pare,era epotecari i tenia una botiga de remeis al carrer dels especiers. La presencia mes influnet de lentorn familiar de bernat metge va ser la sel seu padrastre, ferrer sayol(era funcionari de la canselleria reial). Lascendent de ferrer sayol sobre el seu fillastre va ser molt important a la seva formació cultural i la seva dedicació a les lletres i les lleis. Ell va fer possible lentrada de bernat metge a la canselleria reial lany 1371. En lestudi de la producció cal ressaltar la intenció política q va motivar i va justificar bona part de les seves obres sobretot de la traducció de valter i griselda i lo somni.

Entradas relacionadas: