Apunts Ramón llull

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,79 KB

 
Neologismes:paraules noves creades per a designar conceptes nous|Cultismes:paraules incorporades al patrimoni lexic directament des del grec o el llatí sense haver patit levolucio corresponent|Dialecte consecutiu:variant regional duna llengua resultant de levolució general desta en un període y espai determinats|Dialecte constitutiu:variant regional duna llengua, coetania amd esta, que per raons historiques no ha alcanzat el mateiz grau destandaritzacion o de reconeixement oficial|Cronicas:de Jaume primer, de bernat desclot, de Ramón muntaner i de pere el cerimoniós.(gran valor literari i lingüístic)(gran valor historic,ja que historien lepoca de maxima plenitud de la confederació catalanoaragonesa)(narra el que li passa al rei actual,contemporacio dels fets que narra)(lautor da el testimoni del que explica)(figura central:monarca o la dinastia que regan)(to del relat sol ser heroic)|Ramón Llull:es el creador de la prosa literaria,perquè va fer de la literatura un instrument per a convencer y propagar la seua convicció religiosa.A més,quan Llull començà a redactarla seua obra,la nostra llengua encara no disposava dels recursos lingüístics propis per a expressar la complexitat els seus pensaments|Apoleg:narració,el proposit de la qual es instruir sobre algun principi etico-polític

Entradas relacionadas: