Argument tirant lo blanc

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,86 KB

 
16 // Curial e Güelfa:Autor desconegut/ estructura argumental (primera part l'amor, segona les armes i tercera la ciencia i la saviesa)/ Una historia sentimental(Concepció de l'amor de la lírica trobadoresca)/ models literaris(literatures romaniques i literatura classica)///Tirant lo blanc-Autoria:possible intervenció de Galba/ Estructura argumental(1 part a Anglaterra, 2 Sicília i Rodes, 3 L'Imperi grec, 4 nord d'África, 5 retorns i mort de tirant a Costantinoble// es una novel.La cavalleresca militar social historia i erotica.Repetició:es dona qual l'element A i B son el mateix.El.Lipsi:quan se n'omet un dels dos,pero se sobreentén

18-Va ver un centralisme reial/ Disminució de l'us del catala com a llengua literaria/ Afebliment de la consiencia d'unitat lionguistica /Perdua progressiva de personalitat política/ Castellanització de l'aristocracia i la majoria de la població parla el catala/ Unió de la corona catalanoaragonesa amb la castellana/ Desplaçament del comerç de la mediterranea/Guerra de les Germanies.16-novel.Les caballeresques:Protagonistes forts,valents, versemblants/ terres conegudes i localitzables / La acció en temps proxim i ambient immediatAnafora: qual l'element a que es remet apareix previament.Catafora-qual l'aparició n'es posterior.

Entradas relacionadas: