Armaris amb carpetes penjants

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 
5. Sistemes d’arxius. Convencionals. Per microfilm. Informàtics.
Un sistema d’arxivament és el conjunt de mitjans materials amb els quals compten les organitzacions o empreses per dur a terme les tasques de guarda o custòdia dels documents, i per localitzar i recuperar tant la documentació que reben com la que envien
SISTEMES:
CONVENCIONALS
- Carpetes: Carpetes classificadores: carpetes àmplies tipus acordió dividides per compartiments amb una etiqueta en cada compartiment.
Carpetes simples: poden col·locar o classificar de manera vertical o horitzontal, i s’emmagatzemen a les prestatgeries de l’arxiu. Carpetes penjants: són carpetes que s’enganxen per la part superior amb uns ganxos de plàstic a les guies d’un bastidor amb rodes.
- Carpetes arxivadores: Tipus A-Z: tenen dues anelles de mida estàndard per foradar el paper i s’obren amb una palanca. Amb anelles: són carpetes amb dues anelles, per arxivar els documents quan ja estan foradats.
- Mobiliari: prestatgeries modulars, armaris amb carpetes penjants, armari multicalaix, armari sobre carrils, de seguretat.
PER MICROFILM: consisteix a fotografiar els documents microfilmació, i així la mida del document es redueix considerablement. Aquesta microfotografia s’arxiva, i s’amplia amb visors quan es vol veure o consultar el document.
INFORMATICS: sistema de captació o registre de documents i el seu posterior emmagatzematge s’aconsegueix mitjançant la base de dades, que són uns fitxers que contenen dades que es poden relacionar per poder obtenir la informació desitjada.
6. Confidencialitat de la informació. Destrucció de la documentació
documents ordinaris, es poden destruir per qualsevol procediment, encara que el méS recomanat és lliurarlos a una empresa especialitzada per al seu posterior reciclatge.
documents confidencials o que continguin dades personals, el procediment per a la seva destrucció més adequat és utilitzar màquines destructores de paper que converteixin els documents en tires de paper.

Entradas relacionadas: