L'arnès del cavaller Pere March

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,26 KB

 


Els poetes del s.XIV i XV hi ha diferències amb l'època clàssica dels trobadors,desintegració de l'espai literari compartit amb les corts occitanes, i el paral·lelament, la catanalització progressiva de l'occità usat com a llengua pròpia de la lírica. El català es barreja amb l'occità. El darrer terç del Segle XIV, en el s.XIV prodomina el model poètic cortès, la poesia d'aquest període esta vinculada a la cort reial, llengua occitana, poesia innovadora, procedència italiana. Jaume Març(1335?-1410) i Pere Març(1338?-1413), oncle i pare d'Ausiàs March. Final s.XIV principis s.XV Gilabert de Pròxita(?-1405), Andreu Febrer(1375/1380-1444?) i Jordi de Sant Jordi finals s.XIV, introdueix un tema personal per la seva situació al estar empresonat a Itàlia.

Entradas relacionadas: