Articles dópinió

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,47 KB

 
CD:Què?Qui?(el,alels,les)CI:A qui?Per a qui?(li,els)CRV:De què?Amb què? En què?(en i hi)Atrb:ser,estar,semblar,parèixerC.C:Quan,on,Com,Quant,Amb que, Amb qui?//Sub.CI:li,li,-li,-li/els,els,-los,'ls/CD detm i Ind.Singular:li+el: l'hi,l'hi´,-l'hi,-l'hi/la: la hi,la hi,-la-hi,-la-hi/els:els hi,els hi,-los-hi,'ls-hi/les:les hi, les hi, -les-hi,-les-hi/CD indeter o neutre i CI singu.:li+en: li'n,li n',-li'n,-li'n/ho:li ho,li ho,-li-ho,-li-ho/CD i CI plura:el:els el, els l', -los-el,'ls-el,/la:els la,els l',-los-la,'ls-la/els: els els, els els, -los-els,'ls-els/les:els les,els les,-los-les,'ls-les/en:els en,els n',-los-en,'ls-en/ho:els ho,els ho,-los-ho,'ls-ho./Explicatiu o Espositiu:vida acadèmica(tractats,manuals,apunts,exàmens)def.Dicciona,articles científics,croniques,exposicions orals,refranys/Argumentati:editorials i articles dopinio diaris,critiques artístiques,sermons,textos publicitaris,Descrpitiu:descripció paisatjes i ambients.,de persones,dobjectes/Narratiu:narració, conte o novel·la,noticia cronica,reportatge,

Entradas relacionadas: