Articles d'opinió en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,6 KB

 
editorial: ex.Diaris. text elaborat per l'equip de redacció que expressa l'opinió del diari o revista sobre un fet important del dia. Editorials no signats, tot i que sovint tenen una intervenció directa del director. Cartes al director: escrits dels lectors adreçats a un diari per correu . Són breus, exposen el que pensen sobre un fet concret. Sempre van signades.El diari no es fa responsable de les opinions que s'hi expressen. Articles d'opinió: textos elaborats per col·laboradors, coneguts o persones rellevants. Manifesten l'opinió de la persona que signa sobre un tema d'actualitat. També es anomenat columna. Crítiques: articles que informen, interpreten i valoren obres de caràcter cultural o artístic. Un llibre una pel·lícula,../ són textos signats que pretenen orientar el públic lector. L'opinió pot ser favorable o negativa. Els escriuen els periodistes de prestigi conegut. Debat o col·loqui: intercanvi d'opinions sobre un tema determinat. Generalment un periodista s'encarrega de presentar el tema i de canalitzar el bon funcionament del debat fent respectar els torns de paraula.  Intervencions del públic: es fan pel plató o pel telefon. Son curtes i concises. 1r cal presentar-se, després resumir que es vol dir, i dir-ho clarament, i respectar l'opinió dels altres, llenguatge formal o estàndard, sense vulgarismes ni col·loquialismes.

Entradas relacionadas: