Articles d'opinió en català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 
Premsa:informa objectivament,a vegades també es manifesten opinions.
Formes periodistikes escrites:
editorial:sobretot en el cas dels diaris,es un text elaborat per l'equip de redacció k expressa l'opinió oficial del diari o revista sobre un fet important del dia.
cartes al directori:son escrits dels lectors adreçats a un diari per correu ordinari o electronic.
els articles d'opinió: son textos elaborats per colaboradors,normalment intel·lectuals coneguts o persones rellevants d'un ambit determinat(política,economia...)
articles de critica: es un article k informa,interpreta i valora obres de caracter cultural o artístic: un llibre, una obra de teatre....
Formes periodistikes :
debat o col·loki:
consisteix en un intercanvi d'opinions entre un grup de persones sobre un tema determinat.
adjectiu: es una paraula k modifica el nom k acompanya i n'expressa alguna quantitat, ha de concordar sempre en gènere i nombre amb el nom k l'acompanya.
derivació:es un dels procediments mes productius de la llengua per crear paraules noves.Els mots derivats es formen afegint al lexema un afix.
Hi ha tres tipus d'afixos:
prefixos: davant del lexema/sufix: darrere del lexema/infix:entre el lexema i el sufix.


Entradas relacionadas: