Asda

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,5 KB

 
Efectes de la industrialitzacio en la poblacio i ciutats
El creixement demografic accelerat
Va haver un augment considerat de persones. Per aquestes causes: -- Els descens bruscs de mortalitat, motivat per noues avenços meducs u kes millories continues en la higiene i alimentacio.-- La segona causa va ser l'increment de la fecunditat. Les millores expectatives economiques varen fer que les parelles es casassin mes joves
Migracions a les ciutats
Molts de paqesos hagueren d'anar a les ciutas a cercar treball. Per aquesta rao es va experimentar un intens proces d'urbanictacio a Europa. La migracio dels pagesos fou rapida i sense planificar, per aixo les ciutats varen creixer de forma desordenada. En la segona mitat del segle 19 es planificaren barris noues amb cases de bona qualitat, carrers ordenats i tot tipus de serveis, els qual anomenam eixamples
Les migracions d'europeus a altrs continents
Les ciutats no pogueren absorbir tot el l'exode rural del camp, per aquesta rao varen emigrar a altres continents. Aquestes migracions transoceaniques tengueren lloc per onades. LA major part de emigrants europeus es varen dirigir cap America, en especial Canada, Brazil i Argentina

Entradas relacionadas: