Asdasd

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,96 KB

 
EFECTES GLOBALS La reducció de la capa d'ozo
O2+R-UV--> O+O (filtració de R-UV) \ formació
O2+O--> O+calor / d'O3
O3+R-UV--> O2+O \ destrucció
O3+O --> O2+O2 / d'O3
És l'ozó estratosferic, situat entre 25 i 50 km. El gruix de la capa es variable (máxim a l'equador i mínim als pols). El forat d'ozó es un àrea on la quantitat d'aquest gas esta per sota d'uns nivells, es un afebliment pero no un forat total. Compostos que deterioren la capa: 1.Compostos clorats: CFCs (freons) 2.Metá, prdouit per els essers vius i la descomposicio anaerobica de la M.Org.; y per la contaminació 3.Òxids de Nitrogen: per la combustió de mat fossils en motors d'explosió.

Emisió n es la evacuación de sustancias contaminantes desde los focos que las emiten a la atmósfera (chimeneas, tubos de escape, etc.).

Inmisió n es la concentración de contaminantes a nivel del suelo y por tanto la que afecta a los receptores ya sean personas, animales, vegetación o materiales.

Entradas relacionadas: