Assaigs de defectes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 
Tipus d'estudis epidemiologics: Estudis experimentals: l'investigador intervé en l'estudi: asigna als individus un nivell d'intervenció o d'exposició a un factor. Es tracta de provar una hipotesi de casualitat. 2 tipus d'estudis experimentals: els assaigs clínics i els assaigs comunitaris. 1) Assaigs Clínics: es l'estudi experimental + freqüent. El pacient s'estudia individualment. a) distribució dels individus en 2 grups: control i estudi. b) definició: estudi comparatiu dels efectes d'un farmac per tractar una malaltia, els 2 grups son tractats i seguits de la mateixa manera al llarg del temps. c) Tecnica del doble cec: No es diu als individus ni als investigadors quin farmac s'utilitza per evitar que le sopinions dels individus influeixi en els resultats. d) Tecnica del triple cec: ni els pacients, ni els investigadors que administren el framac ni els investigadors que avaluen el resultats saben quin farmac es. e) La durada del seguiment es la mateixa per a tots els pacients. f) Tots els pacients tenen una determinada malaltia i tots poden tenir complicacions greus en un termini curt de temps. g) Es valora el tractament o una estrategia de prevenció que eviti complicions. h) Es te que evitar perdre individus durant l'experiment perque els resultats siguin valids. 2) Assaigs comuniaris

Entradas relacionadas: