Assajos de Joan fuster

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 

 L´obra: Fuster te una extensa i variada produccio.Les seues obres poetiques es classifiquen en: assaig humanistic, escrits sociopolitics i estudis d´historia cultural. Assaig Humanistic: repetori variadissim de temes tractats. Va practicar la disciplina de l´anotacio diaria. Algunes anotacions son: articles de prensa, fragments del seu diari....Tambe te obres de temes d´interes universal: musica, sexe, ecologia...Escrits Sociopolitics: el compromis civic de Fuster el va portar a escriure llibres i textos de reflexio historica i politica sobre el nostre pais, obres: destinat, a valencians i ara o mai. en 1962 la gent va fer una campanya en contra d´ell. Estudis D´historia Cultural: textos en que l´homenot de sueca estudia i inventa parcel.les importants de la nostra historia i literatura. Els Aforismes: son sempre falsos i confessen la seua passio per aquesta forma literaria. Josep Pla i Joan Fuster: es van coneixer en 1959. Pla li va dedicar un dels seus homenots i Fuster li va prologar l´obra completa en el quadern gris.Joan Rois de Corella: es un dels grans escriptors del segle d´Or. Corella va naixer a Gandia el 1440 i va a morir a valencia el 1497 la seua familia pertenecia a la baixa noblesa i va decidir no dedicar-se a la carrera militar i es va dedicar a la carrera eclesiastica. Va ser sacerdot i va tindre una vida amorosa agitada i amants com Caldesa. Va participar en el mon literari i va aumentar l´estil liric. Mes tard va ser un mestre de la valencia prosa: estil llatinitzat ple de cultismes , hiperbatons... Els seus versos son cultes i populars. Ell escriu en prosa i en vers, obres profanes i religioses, en altres casos utilitza l´estil renaixentista. Joan Fuster: Joan Fuster i Ortells( sueca 1922-1992) estudia dret a Valencia i va ser un autor agil, original i fresc.Va ser advocat i mes tard escriptor.Va començar escribint articles de prensa " El pais Valenciano" es va iniciar en la literatura amb la poesia. Obres: Les originilitats, Judicis finals, i Diccionari per a ociosos. Fuster va ser victima d´un atentat de dues bombes a sa casa. El 21 de juny de 1992 va morir a sa casa i va deixar records.

Entradas relacionadas: