Assemblea, avaluar, racó i monestir

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,38 KB

 

enyorar/racó/sergent/punxegut/sanefa/naixement/ assassinat/meravella/vernís/assemblea.

colliré/bufetada/sortida/joventut/botifarra/ avorrit/muntabya/govern/brúixola/suportar.

ci-èn-ci-a/a-vi-a-ci-ó/in-cre-ï-ble/con-ti-nu-i-tat/qües-ti-ó/o-ï-da/im-por-tàn-ci-a/in-flu-ït/ bi-lin-güe/a-mo-ï-nis/ ve-ï-na/clo-ïs-sa/lla-üt/ ra-ïm/di-ürn.

Compren els llibres als vendors->CD Els compren als venedors./Compren llibres als venedors->CD en compren als venedors.

Construiran tres vaixells->CD en construiran tres./Dóna això als treballadors->CI Els dóna dóna això/Dóna'ls això.

Han sortit contents de l'examen->C.P Hi han sortit de l'examen.

Envia això->CD Envia-ho/Han posat aigua al dipòsit->CCLL Hi han posat aigua/Porten la camisa arrugada->CP.Hi porten la camisa.

Poseu la bandera al balcó!->CCLL Poseu-hi la bandera!/ Treu la cadira del balcó!->CCLL Treu-ne la cadira!/ Preneu la documentació al lladre->CI Preneu-li la documentació./ Sortireu de casa-> CCLL En sortireu./Serà l'alcalde del poble-> C.A.El serà/ Hem trobat la directora al mercat->CD L'hem trobada al mercat.

Compren els llibres als venedors-> Els els compren/ Construiran tres vaixells al port->N'hi construiran tres./Dóna això als treballadors-> Els ho donen/Doneu-los-en// Porten la camisa arrugada-> La hi porten/Poseu la bandera al balcó->Poseu-la-hi/La hi posen./Preneu la documentació al lladre-> La hi preneu.

Entradas relacionadas: